biblioteca.utcb.ro
 
BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII TEHNICE DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
 
Bibliocon [.pdf]
Lista cursurilor pentru studenti, repartizată pe ani de studii:
·         Facultatea de Construcţii Civile, Industriale si Agricole
·         Facultatea de Instalaţii
·         Facultatea de Hidrotehnică
·         Facultatea de Căi Ferate, Drumuri si Poduri
·         Facultatea de Geodezie
·         Facultatea de Utilaj Tehnologic
·         Facultatea  de Inginerie in Limbi Străine
·         Departamentul de Limbi Straine si Comunicare
 
Manual de utilizare TINLIB: Catalogare
Manual de utilizare TINLIB: Circulaţie
 
 
Adresa
Bd. Lacul Tei Nr. 124, Sector 2 RO-72302, Bucureşti
Tel.: 242 27 19; Fax: 242 07 81
Mijloace de transport
Autobuze: 182, 282 (Staţia Lacul Tei)
Tramvaie: 16 (Staţia Lacul Tei)