BusinessCenter.cz  »  Právo  »  Zákony  » 
Autorský zákon
Zákon 121/2000 Sb., autorský zákon
Platnost od 12. 5. 2000 , účinnost od 1. 12. 2000
Úplné znění na jedné stránce
Seznam kapitol
ČÁST PRVNÍ - PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ § 1 - § 107
HLAVA I - PRÁVO AUTORSKÉ § 2 - § 66
Díl 1 - Předmět práva autorského§ 2 - § 4
Díl 2 - Autorství § 5 - § 8
Díl 3 - Vznik a obsah práva autorského § 9 - § 28
Oddíl 1 - Obecná ustanovení§ 9 - § 10
Oddíl 2 - Osobnostní práva§ 11
Oddíl 3 - Majetková práva§ 12 - § 25a
Pododdíl 1 § 12 - § 23
Sdělování veřejnosti§ 18 - § 23
Pododdíl 2§ 24 - § 25a
Oddíl 4 - Společná ustanovení pro majetková práva § 26
Oddíl 5 - Trvání majetkových práv § 27
Oddíl 6 - Osiřelé dílo§ 27a - § 27b
Oddíl 7 - Volné dílo § 28
Díl 4 - Výjimky a omezení práva autorského § 29 - § 39b
Oddíl 1 - Obecné ustanovení§ 29
Oddíl 2 - Volná užití a zákonné licence§ 30 - § 39b
Díl 5 - Ochrana práva autorského§ 40 - § 45
Díl 7 - Zvláštní ustanovení o některých dílech § 58 - § 66
Dílo audiovizuální§ 62 - § 64
Počítačové programy§ 65 - § 66
HLAVA II - PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM § 67 - § 87a
Díl 1 - Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu § 67 - § 74
Díl 2 - Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu§ 75 - § 78
Díl 3 - Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu § 79 - § 82
Díl 4 - Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání§ 83 - § 86
Díl 5 - Právo nakladatele § 87
Díl 6 - Právo prvního zveřejnitele§ 87a
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ PRÁVO POŘIZOVATELE DATABÁZE § 88 - § 94
HLAVA IV - KOLEKTIVNÍ SPRÁVA§ 95 - § 104b
Díl 1 - Obecná ustanovení§ 95 - § 95a
Díl 2 - Oprávnění ke kolektivní správě § 96 - § 96c
Díl 3 - Členství a organizační struktura kolektivního správce§ 96d - § 96h
Díl 4 - Výkon kolektivní správy§ 97 - § 101g
Oddíl 1 - Obecná ustanovení§ 97 - § 97c
Oddíl 2 - Práva kolektivně spravovaná § 97d - § 97f
Oddíl 3 - Závazky mezi kolektivními správci§ 97g - § 97h
Oddíl 4 - Uzavírání smluv s uživateli § 98 - § 98d
Oddíl 5 - Sazby odměn§ 98e - § 98f
Oddíl 6 - Správa příjmů z výkonu práv a příjmů z investování příjmů z výkonu práv § 99 - § 99e
Rozdělování a výplata příjmů § 99c - § 99e
Oddíl 7 - Transparentnost kolektivní správy§ 99f - § 99j
Oddíl 8 - Licence pro více území k právům k užití hudebních děl online§ 100 - § 100g
Oddíl 9 - Postupy pro řešení sporů § 101 - § 101g
Díl 5 - Dohled nad kolektivními správci § 102 - § 102a
Díl 6 - Poskytování oprávnění k výkonu práv k užití osiřelých děl a jiných osiřelých předmětů ochrany§ 103
Díl 7 - Nezávislý správce práv§ 104 - § 104b
HLAVA V - SOUBĚH OCHRANY § 105
HLAVA VI - PŘESTUPKY§ 105a - § 105d
HLAVA VII - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ § 106 - § 107
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o oceňování majetku § 108
ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona§ 111
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o daních z příjmů § 112
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných § 114
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání § 116
ČÁST JEDENÁCTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ § 117
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST § 118
Přechodná ustanovení
Přílohy
Zdroj: zakonyprolidi.cz
Jak umělá inteligence posouvá zdravotnictví
Nemoc z rozchodu. Šok vede k oslabení imunity
BusinessCenter.cz

(businesscenter.podnikatel.cz)
Server s informacemi pro podnikání.
Copyright © 1998 – 2021 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Kontakt Reklama Podmínky užívání Osobní údaje Cookies Zobrazit CMP
Reklama
Turnikety - nejlepší ceny
Levněji už to nejde. Široký výběr turniketů za nízké ceny…
zavřít reklamu
Návrat na titulní stránku Podnikatel.cz Diskuze o účetnictví Články Šablony a formuláře Právo a zákony Úřady Finance a účetnictví Slovníček pojmů Podnikatel.cz Diskuze o účetnictví Články Šablony a formuláře Právo a zákony Úřady Finance a účetnictví Slovníček pojmů Hledat Přihlásit Registrovat Připomenout zapomenuté heslo