library.catalogue.tcd.ie
Leathanach Baile na Leabharlainne
Logáil Isteach
Cuardach Nua Catalóige
Cuardach Stella
Béarla
Roghanna Cuardaigh
Mo Leabharlannsa
Naisc Leabharlainne
Ábhar Cúltaca Cúrsa

Clóscríobh an téarma cuardaigh is mian leat a aimsiú.
Samplaí:
Italian cooking
Shakespeare Lear
Beethoven concertos piano
Noda cuardaigh:
Bain leas as an gcuardach Eochairfhocal mura bhfuil tú cinnte de mhionsonraí beachta an leabhair nó an tréimhseacháin atá de dhíth ort.
Ní éireoidh le cuardach a dhéanamh ar fhocal amháin coitianta (m.sh history).
Nuair a bheifear ag baint úsáide as an gcuardach ar Teideal fág na focail ‘the’, ‘a’ ar lár as tús na dteideal.
I gcuardach ar údar cuir an sloinne isteach ar dtús.

WebPAC PRO © Innovative Interfaces, Inc.