library.catalogue.tcd.ie
Leathanach Baile na Leabharlainne
Logáil Isteach
Cuardach Nua Catalóige
Cuardach Stella
Béarla
Roghanna Cuardaigh
Eochairfhocal
Teideal
Údar
Údar agus Teideal
Ábhar
Sraith
Seilfmharc
ISBN / ISSN / ISMN
Cuardach Casta
Mo Leabharlannsa
Logáil isteach
Naisc Leabharlainne
Leathanach Baile na Leabharlainne
Uaireanta Oscailte
EndNote
Bailiúcháin i Leabharlanna Eile
Ábhar Cúltaca Cúrsa
Cuardach Cúrsa
Cuardaigh de réir Ainm Léachtóra
Cuardach Eochairfhocal:
Cuardach ar:
Cuardach sa:
Clóscríobh an eochairfhocal is mian leat a aimsiú. Mar shampla:
Italian cooking
Shakespeare lear
Beethoven concertos piano
Noda Cuardaigh
In Aon Ráiteas AmháinLena chinntiú go gcuardaítear focail le chéile in aon ráiteas amháin bíodh comhartha athfhriotail ag tús agus deiridh an ráitis.
Mar shampla: : "world health organisation"
 Is féidir giorrú a dhéanamh ar fhocail saoróige le réiltín ar thaobh na láimhe deise. '*' do 1-5 charachtar, '**' do ghiorrú oscailte, '?' in áit charactar aonair in áit ar bith sa bhfocal.
Mar shampla: : environment* polic*, comput**, wom?n
Oibreoir BooleÚsáid "and" nó "or" chun roinnt focal in aon réimse a shonrú, in aon ord. Úsáid "and not" chun focail a fhágáil ar lár.
Mar shampla : stocks and bonds
Shampla : (ireland or england) agus (adventure and not holiday)
Gar-OibreoiríÚsáid "near" chun focail a bheadh gar dá chéile a shonrú, in aon ord.
Mar shampla : dublin near university
Teorainn ar RéimseCuireann teorainn ar réimse teorainn ar an gcóras gan ach an focal sonrach/na focail shonracha a chuardach sa réimse sonrach.
Eochairfhocail a GhrúpáilDéantar torthaí cuardaigh a ghrúpáil mar is cuí chun na teidil is ábhartha a thabhairt duit ar dtús. Baineann leibhéal céanna ábharthachta le gach grúpa agus sortáiltear torthaí laistigh den ghrúpa de réir dáta nó teidil. Chun teacht ar thorthaí neamhghrúpáilte bain leas as oibreoirí Boole chun cuardach casta a dhéanamh.