SAMBOK søkeresultat
Feil i ISBN: 978-1-84885-0 korrekt sjekksiffer er 5
SAMBOK: I=9781848850415
[Nytt søk]
[Andre baser]
Gardner, David
Last chance : the Middle East in the balance. - London : Tauris , 2009 - 229s. -
Bibliografi. ISBN 978-1-84885-0415
Videre søk i Sambok:
Forfatter: Gardner, David
[Posten i NORMARC-format]   [Bestand ved norske biblioteker]