SAMBOK søkeresultat
SAMBOK: f=(Choucair-Vizoso, Julia)
[Nytt søk]
[Andre baser]
Beyond the façade : political reform in the Arab world / Marina Ottaway, Julia Choucair-Vizoso, editors. - Washington, D.C. : Carnegie Endowment for International Peace , c2008 - X, 295 s. -
ISBN 978-0-87003-240-0 (ib.)
ISBN 978-0-87003-239-4 (h.)
Videre søk i Sambok:
[Posten i NORMARC-format]   [Bestand ved norske biblioteker]