SAMBOK post 1812055445
SAMBOK: 1812055445
[Nytt søk]
[Andre baser]
Beyond the façade c2008
Bestand meldt til samkatalogen:
BibliotekkodeFjernlån via NBHyllesignaturMerknadEgen katalogFjernlånsavtaler
UHS[bestill] 
320.9174927 Bey  BIBSYS 
UJUR/MR[bestill] 
MEAST 7300 IV.50 Bey  BIBSYS 
[Fjernlån via NB] må utføres av bibliotekpersonale, og krever særskilt autorisasjon.
Hvis NILL-logoen
opptrer i kolonnen for fjernlån vil bestillingen bli sendt i henhold til norsk standard for utveksling av fjernlånsdata,
ellers vil bestillingen bli formidlet via epost.
[Utlånsstatus/bestilling i BIBSYS] - bestilling forutsetter at du har låntaker-ID ved et BIBSYS-bibliotek.