ONLINE
oružane snage
Struka VOJNIŠTVO
oružane snage, oružana sila ili vojska jedne zemlje, obučena i opremljena za rat. Sastoji se od grana, rodova i službi. U širem smislu, i ostale naoružane skupine jedne zemlje (npr. policija). O. s. u Hrvatskoj 1991: Hrv. vojska, Zbor nar. garde, policija, Teritorijalna obrana i Nar. zaštita.
POGLEDAJ NATUKNICU U DRUGIM EDICIJAMA:
Hrvatska enciklopedija
Objavljeno: 22. lipnja 2012.
KOMENTARI I PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike:
Ime

E-pošta
Copyright © 2013. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Sva prava pridržana.