rolinest.edu.ro
Detalii ale bazei de date
Back to QuickSet List
Biblioteca Academiei Române Bucureşti
Type:  Bibliotecă
Description:  RAL detabase:
The ROMANIAN ACADEMY LIBRARY online catalog is a database of books, serials, the complete collection of old Romanian books, manuscripts, photos, printed music, cartographic materials, audio-visual and electronic publications. Some of the bibliographic records are linked to digitized content.DESCRIERE B.A.R.
Catalogul online al Bibliotecii Academiei Române este o bază de date care include cărţi, seriale, colecţia completă de carte veche românească, manuscrise, fotografii, imprimate muzicale, materiale cartografice, publicaţii audio-vizuale şi electronice. O parte din înregistrările bibliografice conţin conţinut digitizat.
Library System:  ALEPH500 (Ex Libris)
Library City:  Bucuresti
Library State/Province:  Romania