rolinest.edu.ro
Detalii ale bazei de date
Back to QuickSet List
Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu Iaşi
Type:  Bibliotecă
Description:  Biblioteca Centrală Universitară „M.Eminescu” din Iaşi, România, este o bibliotecă enciclopedică, fiind deţinătoarea unui fond important de documente, inclusiv valori de patrimoniu (peste 2.400.000 de unităţi biliografice, inclusiv periodice, almanahuri, cărţi rare, manuscrise, stampe, hărţi şi partituri muzicale). Se adresează mediului academic ieşean (peste 33.000 beneficiari), având 30 de săli de lectură în sediul central şi în cele 13 filiale, serviciul de Împrumut interbibliotecar intern si extern şi Schimb intern şi internaţional.

The Central University Library „M.Eminescu” in Iaşi, Romania is an encyclopedic library, with a very important stock of documents, including patrimony values (about 2,4 millions bibliographical units, periodicals, almanacs, rare books, manuscripts, engravings, maps, musical scores, etc.). It addresses to the academic life of Iaşi (about 33,000 clients) having 30 reading-rooms in the central building and in its 13 branch libraries, the Interlanding service and Internal and International Exchange.
Library System:  ALEPH (Ex Libris)
Library Country:  Romania/Iasi