rolinest.edu.ro
Detalii ale bazei de date
Back to QuickSet List
Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga Cluj - Napoca
Type:  Bibliotecă
Description:  General information:
The "Lucian Blaga" Central University Library in Cluj-Napoca is the largest library in Transylvania, having an encyclopaedic, scientific and academic profile. Due to its special collections and legal book deposit it has also a museum-like characteristic.
Since its creation in 1872, library holdings have been constantly developed, completing the quite modest initial stock through valuable donations from institutions and cultural personalities, through acquisitions, exchange and legal book deposit making up a total of over 3,6 mil. volumes at present.
Address: Biblioteca Centralã Universitarã "Lucian Blaga"
Str. Clinicilor nr. 2
400006 Cluj-Napoca, România
Library hours:
Monday - Friday 8:00 am - 8:00 pm
Saturday 8:00 am - 2:00 pm
Telephone/Fax: +40-264-597092/597633 +40-264-597633
E-mail address:
Public relations relatii@bcucluj.ro

Informaţii generale:
Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca este cea mai mare bibliotecă din Transilvania, având un profil enciclopedic, ştiinţific şi didactic. Datorită colecţiilor sale speciale şi păstrării depozitului legal ea are şi un caracter muzeal.
Din 1872 anul înfiinţării bibliotecii colecţiile bibliotecii au sporit an de an, completând modestul fond iniţial, prin preţioase donaţii din partea unor instituţii şi oameni de cultură, prin achiziţii, prin schimb de publicaţii şi prin depozit legal ajungând la peste 3,6 mil. volume.

A Kolozsvári "Lucian Blaga" Központi Egyetemi Könyvtár Erdély legnagyobb enciklopédikus, tudományos és didaktikus arculatú könyvtára. A könyvtárnak múzeális jelleget kölcsönöz különgyűjteménye és a kötelespéldány lerakata.
Kezdetben szerény állománya 1872-től, a könyvtár alapításától évről-évre bővült, kiegészülve vásárlás és csere útján, valamint különböző intézetek és kulturális személyiségek értékes adományainak köszönh
Library System:  ALEPH (Ex Libris)
Library Country:  Romania/Cluj