ПРОГРАМА ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНО/ДПА
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
УЧАСНИКУ ЗОВНІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ
КЕРІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
ЗВІТИ / ДАНІ
ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2021
ХІМІЯ21 травня
ІСПАНСЬКА МОВА24 травня
НІМЕЦЬКА МОВА24 травня
ФРАНЦУЗЬКА МОВА24 травня
АНГЛІЙСЬКА МОВА25 травня
МАТЕМАТИКА28 травня
УКРАЇНСЬКА МОВА01 червня
УКРАЇНСЬКА МОВА
І ЛІТЕРАТУРА

01 червня
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ04 червня
ФІЗИКА07 червня
БІОЛОГІЯ10 червня
ГЕОГРАФІЯ15 червня
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Цей розділ містить інформацію, яка допоможе учаснику підготуватися до виконання завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю з української мови. Власне висловлення має бути побудоване логічно та послідовно за такою структурою: теза; аргументи, що підкріплюються прикладами із літератури чи інших видів мистецтва, а також історичним фактом або випадком із життя; висновок. 
 
Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю з української мови сертифікаційної роботи з української мови зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року
Зміст завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю оцінюють за шістьома критеріями (1, 2, , , 4 та 5), як наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
КритерійЗмістовий вияв і композиційне оформлення критеріюБали
1.
Теза
Учасник вправно формулює тезу2
Учасник не формулює тези вправно1
Учасник не формулює тези взагалі або формулює тезу, що не відповідає запропонованій темі0
2.
Аргументи
Учасник наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи2
Учасник наводить принаймні один доречний аргумент.
Аргументи дублюють один одного, у другому аргументі перефразовано зміст першого.
Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези
1
Учасник не наводить жодного аргументу або наведені аргументи не є доречними0
3а.
Приклад із літератури чи інших видів мистецтва
Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з художньої літератури чи іншого виду мистецтва2
Немає мотивації наведення прикладу.
Приклад не конкретизований через художній образ.
У прикладі є фактичні помилки
1
Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає або він не є доречним0
3б.
Приклад, що є випадком із життя або історичною подією
Учасник наводить принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з історії чи суспільно-політичного життя, що є конкретною, локалізованою в часі та просторі2
Немає мотивації наведення такого прикладу; він не конкретизований; у ньому є фактичні помилки1
Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає, або він не є доречним0
4.
Логічність, послідовність
Висловлення демонструє зосередженість на запропонованій проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу)2
У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки1
Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає0
5.
Висновок
Висновок відповідає запропонованій темі й органічно пов’язаний із тезою, аргументами й прикладами2
Висновок лише частково відповідає тезі або лише частково пов’язаний з аргументами та прикладами1
Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у завданні відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю тезі; висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами0
 
Мовне оформлення завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю оцінюють за двома критеріями ( та ), як наведено в таблицях 2 і 3.
Таблиця 2
КритерійКількість помилокБали
6а.
Орфографія та пунктуація
0–14
2–63
7–112
12–161
17 і більше0
 
Таблиця 3
КритерійКількість помилокБали
6б.
Лексика, граматика та стилістика
0–14
2–43
5–72
8–101
11 і більше0
Під час оцінювання орфографічної і пунктуаційної нормативності роботи 2 (дві) негрубі помилки рахують як 1 (одну) грубу.
До негрубих зараховують такі помилки:
– у написанні великої літери в складних власних назвах;
– у випадках написання разом й окремо прислівників, утворених від іменників з прийменниками;
– у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);
– у випадках, коли замість одного розділового знака поставлено інший;
– у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.
Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не ДОДАють і не зараховують як 1 (одну) грубу.
Систематичне порушення норм милозвучності (3 (три) і більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як 1 (одну) орфографічну помилку.
Роботу, що не відповідає темі завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю, оцінюють у 0 балів.
Роботу відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю обсягом до 100 слів оцінюють у 0 балів.
Завантажити критерії оцінювання у форматі PDF.
(095) 903-95-10
ЧАС РОБОТИ:
ПН.-ЧТ. 09:00-18:00, ПТ. 09:00-16:45. ПЕРЕРВА 13:00-13:45
ПОШТОВА АДРЕСА:
ВУЛ. В. ВИННИЧЕНКА, 5, М. КИЇВ, 04053
Використання матеріалів, поданих на сайті, передбачає посилання на УЦОЯО.
© Український центр оцінювання якості освіти 2007-2021
ПРО УЦОЯОРегіональні центриНаші партнериПублічна інформаціяПроцедура оформлення запитівДержавні закупівліВнутрішній аудитСтруктура центруАтестат відповідності ІТСПРО ЗНО В МЕДІАНОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИГРОМАДСЬКЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯКонтакти