DOO Pomorski Saobraćaj
2 / 5
RED VOŽNJE! Saobraćaj na trajektnom prelazu Kamenari - Lepetane, se odvija neprekidno NON-STOP!
O NAMAIstorijski razvoj
Mještani Lepetana i Kamenara su od davnina čamcima prelazili sa jedne obale na drugu. Naprosto, radi se o prirodnoj najkraćoj vezi izmedju dvije obale unutar Bokokotorskog zaliva. Izgradnja manjih skela kojima su se pored ljudi prevozile i kočije, započela je 1898. godine. Za tu godinu se vezuje i izgradnja prvih pristana na obije strane obale. Osnivači ove vrste prevoza bili su mještani iz Kamenara, Špiro Milošević i Špiro Sekulović. Prvobitne skele (u lokalnom nazivu „Catare“) sastojale su se od dva čamca koja su bila spojena platformom od dasaka.
Skela - dva čamca spojena daščanim platformama

Inicijativu osnivača nastavili su i održali mještani Miho i Eneriko Aranzulo koji su imali dva motorna leuta kojima su vršili prevoz putnika i drumskih vozila između dva svjetska rata.
Skela na motornim leutima braće Aranzulo u Kamenarima 1920.godina

Nakon II svetskog rata, Komunalno preduzeće H.Novog je sa porodicom Aranzulo sklopilo Ugovor o zakupu njihova tri leuta, a Aranzulo je sa svojom posadom prešao u radni odnos u Komunalno preduzeće H. Novi i na taj način je objedinjena trajektna služba na liniji Kamenari – Lepetani. Komunalno preduzeće Herceg Novog, je u tom periodu održavalo lokalne brodske linije i autobuski saobraćaj na teritoriji Opštine, a u okviru njega, kao posebna radna jedinica postojao je „Pomorski saobraćaj“. Radnu jedinicu „Pomorski saobraćaj“ sačinjavala su dva broda male obalne plovidbe, „Miločer“ i „Mamula“, koji su u junu 1962. godine preuzeti od bivšeg preduzeća »Brodarstvo« iz Herceg Novog, zatim dva motorna broda lokalne plovidbe „Durmitorac“ i „Rose“ i tri leuta za trajektni prevoz drumskih vozila. Izgradnjom Jadranske magistrale 1966. godine i poboljšanjem lokalnog saobraćaja, nametnulo se kao nužnim, povećanje kapaciteta i poboljšanje trajektnog prevoza vozila i putnika, jer put oko zaliva još uvijek nije bio rekonstruisan, što je značilo da se sav tranzitni saobraćaj obavljao preko trajekta. Tako je za postojeća dva leuta, u Brodogradilištu Bijela, izgrađena jedna dodatna veća platforma koja je mogla primiti više izletničkih autobusa i teretnih vozila.
Trajekt sa platformom izrađenom u Brodogradilištu Bijela, montirane na leutima 1966. godine

Godine 1967 Jugoslovenska ratna mornarica ustupa jedan brod Komunalnom preduzeću H.Novi, na kojem su nužne i manje prepravke, kako bi se prilagodio potrebama trajektnog prevoza vozila i putnika, izvršene u Remontnom zavodu u Tivtu. Radi se o brodu pod imenom „Kamenari“. To je ujedno bilo i prvo značajno osavremenjavanje trajektne službe u moreuzu Verige.
Trajekt „Kamenari“ u moreuzu Verige - 1966. godine

Nakon trajekta »Kamenari», u cilju daljeg osavremenjavanja trajektne službe, od Jugoslovenske ratne mornarice otkupljena su još dva vojna broda. Radi se o trajektima „Lepetane“ i „Perast“, koji su prilagođeni potrebama trajektnog prevoza vozila i putnika u brodogradilištu «Inkobrod» na Korčuli. Godine 1981., po narudžbi, izgrađen je još jedan znatno veći trajekt pod imenom „Igalo“.
Trajekti Komunalnog preduzeća Herceg-Novi, OOUR „Pomorski saobraćaj“, u moreuzu Verige 1988. godine

Shodno Zakonu o udruženom radu 1977. godine, u Komunalnoj radnoj organizaciji H.Novi, osnovane su 4 Osnovne organizacije udruženog rada (OOUR-a), a jedna od njih je bila OOUR „Pomorski saobraćaj“. Radnički savjet OOUR „Pomorski saobraćaj“ se 1. januara 1990. godine izdvaja iz Komunalne radne organizacije Herceg Novog i osniva novo Preduzeće za pomorski saobraćaj sa sjedištem u Kamenarima. Od 1995 .godine preduzeće „Pomorski saobraćaj“ posluje kao Akcionarsko društvo. U daljem razvoju uložena su značajna finansijska sredstva u nove trajekte, kao i u uređenje i adaptaciju prilaznih saobraćajnica, pristaništa i obala. Godine 2009. u brodogradilištu „Izola“ u Sloveniji sagrađen je novi, peti po redu trajekt, koji nosi ime „Grbalj“. „Grbalj“ je ujedno i najveći od svih trajekata „Pomorskog saobraćaja“. Godine 2011., u brodogradilištu „Tehnomont“ u Puli, sagrađen je i šesti trajekt, drugi po veličini u floti, koji nosi ime „Teodo“.
Trajekt „Grbalj
Trajekt „Teodo“

Priključivanje trajekta «Teodo» postojećoj floti, za dalje poslovanje znači povećanje kapaciteta i dodatno poboljšanje kvaliteta usluge trajektnog prevoza vozila, putnika i tereta tokom cijele godine, a naročito tokom ljeta u tzv. „špicu “ turističke sezone. Nabavkom trajekta «Teodo», AD»Pomorski saobraćaj», po prvi put od svog postojanja, posjeduje havarijske i remontne rezerve u kapacitetu, što značajno doprinosi pouzdanosti pružanja servisa prevoza vozila i putnika .
 
NASLOVNASAOPŠTENJAO NAMAInformacije o kompanijiGdje se nalazimoO graduO KamenarimaO LepetanimaMapaIstorijski razvojMenadžmentUSLUGERedovna trajektna linijaCjenovnikValutaRed vožnjeBezgotovinski korisnici uslugaNajam trajekataGALERIJAOvako smo počeliSadOSTALO-USLUGEReklamiranjeReklamiranje na trajektimaMT GrbaljMT IgaloMT KamenariMT LepetaneMT PerastMT TeodoReklamiranje na city light panoimaZakup slobodnih površina na pristaništimaDokumentiLinkoviKONTAKTCSS input Button Width Css3Menu.comCGENRUAL