DOO Pomorski Saobraćaj
2 / 5
RED VOŽNJE! Saobraćaj na trajektnom prelazu Kamenari - Lepetane, se odvija neprekidno NON-STOP!
  
Korisnicima naših usluga, za sve
dodatne informacije, tokom 24h
na raspolaganju su brojevi telefona:

+382 31 673 522
(nakon 16h, biljetarnica Lepetane)

+382 31 673 558
(nakon 16h, biljetarnica Kamenari)
GDJE SE NALAZIMOMapa