Upute za korištenje
Elektronička pošta
Početna stranica
Odluka o rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima
MINISTARSTVO OBRANE
2625
Na temelju članka 95. stavka 3. Zakona o obrani (»Narodne novine« broj 33/02 i 58/02) na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O RODOVIMA, SLUŽBAMA, STRUKAMA I NJIHOVIM​SPECIJALNOSTIMA
I.
Ovom Odlukom definiraju se i određuju podjele rodova, službi i struka i njihovih specijalnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: »Oružane snage«).
Rodovi, službe, struke i njihove specijalnosti ugrađeni su u grane Oružanih snaga.
II.
Rodovi su dijelovi Oružanih snaga koji imaju istorodno temeljno naoružanje i opremu, specifičnu organizaciju i obuku, te način uporabe u borbi.
Rodovi Oružanih snaga su:
a) borbeni rodovi koji su nositelji oružane borbe i to su:
– pješaštvo
– topništvo
– protuzračna obrana
– oklopništvo
– zrakoplovstvo
– pomorstvo
b) rodovi borbene potpore koji sudjeluju u oružanoj borbi i to su:
– inženjerija
– veza
– NBKO (nuklearno biološko kemijska obrana)
– motrenje i navođenje
– Vojna policija
c) službe potpore koje osiguravaju uvjete za rad i borbena djelovanja Oružanih snaga i to su:
– tehnička
– intendantska
– zdravstvena
– prometna
– graditeljska.
III.
Struke su dijelovi Oružanih snaga namijenjeni pružanju potpore u područjima nevojnih poslova.
Struke Oružanih snaga su:
– pravna
– financijska
– informatička
– geodetska
– glazbena
– meteorološka
– hidrografska
– psihološka
– dušobrižništvo.
IV.
Specijalnosti u rodovima Oružanih snaga su:
U pješaštvu
– opća
– streljačka
– izvidnička
– minobacačka
– protuoklopna.
U topništvu
– opća
– topnička
– haubička
– raketna
– računateljska
– topografska
– meteorološka
– radarska
– izvidnička.
U protuzračnoj obrani
– opća
– topnička PZO
– radarsko-računateljska
– raketni sustav PZO.
U oklopništvu
– opća
– tenkovska
– mehanizirana
– oklopno-izvidnička.
U inženjeriji
– opća
– pionirska
– pontonirska
– amfibijska
– mosna
– inženjerijsko-strojarska.
U vezi
– opća
– radio
– telekomunikacijska
– kriptološka
– elektroničko djelovanje.
U NBKO
– opća
– izvidnička NBKO
– dekontaminacijska
– laboratorijska.
U zrakoplovstvu
– opća
– pilotska
– kontrola leta.
U pomorstvu
– opća
– topničko-raketna
– podmorničko-protupodmornička
– minska-protuminska.
U motrenju i navođenju
– opća
– radarska
– računateljska
– operatorsko-motriteljska.
U Vojnoj policiji
– opća
– kriminalistička
– antiteroristička
– prometna.
V.
Specijalnosti u službama Oružanih snaga su:
U tehničkoj
1. Tehnička služba HKoV
– opća
– strojarska
– naoružanje klasično
– raketna tehnika
– mototehnika – bojna vozila
– mototehnika – nebojna vozila
– mototehnika – inženjerijski strojevi
– elektro-energetska
– elektronika – opća
– elektronika – radari
– elektronika – telekomunikacije
– elektronika – računalna
– kemijsko-tehnološka
– kemijsko-tehnološka za ubojna sredstva
– kemijsko-tehnološka ta sredstva NBKO.
2. Tehnička služba HRM
– opća
– brodostrojarska
– elektro-energetska
– mornaričko-elektronička
– mornaričko-oružana.
3. Tehnička služba HRZ
– opća
– zrakoplovno-strojarska
– zrakoplovno-oružana
– zrakoplovna oprema
– radarsko-mehanička
– elektro-energetska
– radio-mehanička
– zrakoplovono-elektronička.
U intendantskoj
– opća
– prehrambena
– uslužnih djelatnosti
– hidrotehnička.
U zdravstvenoj
– opća
– zdravstveno-tehničarska i sestrinska
– zdravstveno-inženjerska
– stomatološka
– veterinarska
– farmakološka.
U prometnoj
– opća
– transportna.
U graditeljskoj
– opća
– vatrogasna.
VI.
Specijalnosti u strukama Oružanih snaga su:
U informatičkoj
– opća
– računalno-sustavna
– projektantsko-programerska.
VII.
Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvat­ske, u skladu s ovom Odlukom, utvrdit će brojčane oznake za rodove, službe, struke te njihove specijalnosti.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005.
Klasa: 023-03/04-03/1
Urbroj: 512-01-04-1142
Zagreb, 22. listopada 2004.
Ministar
Berislav Rončević, v. r.
 
Odluka, NN 151/2004-2625Više
Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnostiEuropean Legislation Identifier (ELI)©2021. g. Narodne novine d.d., izrada Novena d.o.o.