aleph.nkp.cz
Nastavení  -  Standardní verze
Katalogy a databáze NK ČR
NKC
Online katalog NK ČR
SLK
Online katalog Slovanské knihovny
KKL
Databáze knihovnické literatury
STT
Databáze prvotisků, starých tisků
a map 1450-1800
AUT
Databáze národních autorit ČR
SKC
Souborný katalog ČR
ADR
Centrální adresář knihoven
a informačních institucí v ČR
ANL
Výběr článků v českých novinách,
časopisech a sbornících
KTD
Česká terminologická databáze knihovnictví
a informační vědy (TDKIV)
SCK
Slovník českých knihovníků

© 2014 Ex Libris, NK ČR