anpc.ro
ANPC
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORILOR
Telefonul consumatorului
0219551

AcasaOPERATORIINFO- util
Transportul durabil – un nou cadru pentru mobilitatea urbană - consultare publică lansată de Comisia Europeană pentru perioada 01 iulie - 23 septembrie 2021
16-07-2021
Scopul consultărilor avute în vedere este de a obține informații și feedback de la cele mai relevante părți interesate și de la publicul larg cu privire la principalele direcții ale cadrului planificat pentru mobilitatea urbană al UE.
Mai precis, consultarea ar trebui să ofere feedback cu privire la modul în care zonele urbane din UE pot:
• să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi și la îndeplinirea altor obiective ale Strategiei pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă, inclusiv la realizarea obiectivului ca 100 de orașe europene să devină neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2030;
• să îmbunătățească calitatea vieții populației urbane din UE prin abordarea provocărilor legate de mobilitatea urbană, cum ar fi poluarea aerului, congestionarea traficului, zgomotul, accesibilitatea, siguranța rutieră, promovând în același timp activitatea fizică;

• să sporească sprijinul acordat celor mai sustenabile moduri de transport (în special transportul public și mobilitatea activă) și utilizarea acestora, precum și logistica urbană cu emisii zero.
Grup țintă: Principalele părți interesate identificate includ orașele și rețelele acestora, părțile interesate care activează în domeniul mobilității urbane și al siguranței rutiere, administrațiile naționale și locale, precum și cetățenii care trăiesc în orașe.
Chestionarul on-line poate fi completat accesând:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12916-Sustainable-transport-new-urban-mobility-framework/public-consultation_ro
ANPC Junior

Toate drepturile rezervate ANPC
This website has exceeded the CookieHub free page view limit