bg.m.wikipedia.org
ScienceDirect
За информацията в тази статия или раздел не са посочени източници. Въпросната информация може да е непълна, неточна или изцяло невярна.
Имайте предвид, че това може да стане причина за изтриването на цялата статия или раздел.
Science Direct е една от най-големите онлайн колекции в света на публикувани научни изследвания. Стопанисва се от издателството Elsevier и съдържа близо 10 милиона статии от над 2500 списания и над 6000 електронни книги, справочни издания, поредица от книги и наръчници издадени от Elsevier. Статиите са групирани в четири основни раздела: Физически науки и инженерство, науки за живота, медицински науки, социални науки и хуманитарни науки. За повечето статии в сайта, резюметата са свободно достъпни; достъп до пълния текст на статията (в PDF, HTML за по-новите публикации) изисква абонамент или онлайн заплащане. покупка.
Външни препратки
Тази статия, свързана с наука, все още е мъниче. Помогнете на Уикипедия, като я редактирате и разширите.
Последна промяна: в 18:53, на 11 февруари 2021
Съдържанието е достъпно под условията на лиценза CC BY-SA 3.0, освен ако не е посочено друго.
Поверителност
Условия за ползване

Настолна
НачалоСлучайнаНаблизоВлизанеНастройкиНаправете дарениеЗа контакт с УикипедияПредупреждение
ЕзикНаблюдениеРедактиране