Template:PD-Australia/mk
< Template:PD-Australia
Оваа слика е по потекло од Австралија и сега е во јавна сопственост бидејќи рокот на авторските права е истечен. Според [{{{1}}} информативната страница {{{3}}} (Времетраење на авторските права) ()] на Советот за авторски права на Австралија
Вид на материјалИстек на авторските права
 А Фотографии и други дела објавени анонимно, под псевдоним или од непознат создавач:направени или објавени пред 1 јануари 1955 г.
 Б Фотографии (освен А):направени пред 1 јануари 1955 г.
 В Уметнички дела (освен А и Б):создавачот починал пред 1 јануари 1955 г.
 Г Објавени изданија1 (освен А и Б):објавени за прв пат пред повеќе од 25 години
 Д Во сопственост на федералната или поединечните влади2 фотографии и гравури:направени или објавени пред повеќе од 50 години и пред 1 May 1969
1 подразбира типографски состав и распоред на објавеното дело (на пр. ротохартија).
2 под „во сопственост“ се мисли кога владата е праводржец, како и кога таа би ги поседувала авторските права но склучила поинаков договор со создавачот.

При примена на предлошката наведете каде за првпат е објавена сликава и кој е нејзиниот создавач.
НАПОМЕНА: Не користете ја предлошкава непосредно!! Ова е само превод. Место неа, користете {{PD-Australia}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-Australia}} instead!
Last edited on 2 October 2020, at 06:15
Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. By using this site, you agree to the Terms of Use and the Privacy Policy.
Privacy policy
Terms of Use
Desktop
HomeRandomNearbyLog inSettingsDonateAbout Wikimedia CommonsDisclaimers
WatchEdit