Template:PD-Russia/mk
< Template:PD-Russia
Ова дело е во јавна сопственост во Русија согласно Став 1 од Член 6 на законот бр. 231-ФЗ на Руската Федерација од 18 декември 2006 г. Стапување на сила на IV дел од Граѓанскиот законик на Руската Федерација.
Обично[1] ова значи дека:
  1. Авторот на делово починал пред 1 јануари 1951 г. и не работел во текот на Големата татковинска војна или не учествувал во неа.
  2. Делово е објавено анонимно или под псевдоним пред 1 јануари 1943 г. и името на авторот не се знаело 50 години по објавувањето.
  3. Авторското право на правното лице истекло со истекот на 70 години од објавувањето на делото, а ако делото не бил објавено, - од датумот на неговото создавање. Ова важи за
    а) неаматерски кинематографски или телевизиски филм или телевизиска емисија (или нивни делови, вклучувајќи поединечни кадри), which was first shown more than 70 years ago (пред 1 јануари 1951).
    б) радиоемисии (или нивни делови), за прв пат емитувани пред повеќе од 70 години (пред 1 јануари 1951).
  4. Авторските права на ова дело се прекинати, бидејќи било дел од безнаследен имот (Чл. 1151 од Граѓанскиот законик). Делото исто така мора да биде во јавна сопственост во САД.
[1] Внимание! Ако авторот на ова дело бил подложен на репресии и посмртно рехабилитиран, тогаш заштитата на авторските права не започнала од датумот на неговата смрт, туку од датумот на рехабилитација. Ако делото за прв пат е објавено постхумно, тогаш авторските права се бројат од денот на тоа објавување, освен ако авторот подоцна бил рехабилитиран, и во тој случај правата почнале да важат од датумот на таа рехабилитација.
НАПОМЕНА: Не користете ја предлошкава непосредно!! Ова е само превод. Место неа, користете {{PD-Russia}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-Russia}} instead!
Last edited on 14 July 2016, at 20:41
Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. By using this site, you agree to the Terms of Use and the Privacy Policy.
Privacy policy
Terms of Use
Desktop
HomeRandomNearbyLog inSettingsDonateAbout Wikimedia CommonsDisclaimers
WatchEdit