Patice – Wikipedie
Patice
Patice je specializovaná elektrotechnická​součástka​, která slouží k mechanickému upevnění a elektrickému propojení jiných elektrotechnických součástek, přístrojů a dílů do složitějšího elektrického zařízení. Spojení využívající patici je rozebíratelné bez nástrojů. Používá se tam, kde se očekává opakovaná montáž a demontáž laiky bez elektrotechnické kvalifikace. Nejde ale o kabelové propojení. Pokud je alespoň jeden ze spojovaných dílů součástí kabelu, mluvíme o konektoru, nebo o zásuvkovém spojení. U počítačových komponent a relé je patice namontovaná na DPS, rámu nebo šasi. Protikusem je přímo integrovaný obvod nebo paticové relé. Příkladem je patice procesoru. U světelných zdrojů a elektronek se výraz patice používá pro tu část výrobku, která nese vývody. Protikus namontovaný do elektrického zařízení se označuje jako objímka. Příkladem je žárovka s Edisonovým závitem zašroubovaná do objímky.
Na tento článek je přesměrováno heslo bajonetová patice. Tento článek pojednává o způsobu elektricky vodivého mechanického upevnění v elektrotechnice. Možná hledáte: patici procesoru, způsob připojení
Edisonův závit E27
procesoru k základní desce počítače.
Patice světelných zdrojů
Patice žárovky pro tramvajová svítidla. Jemné rýhování na závitech zabraňuje uvolňování při otřesech vyvolaných jízdou.
Na tuto kapitolu jsou přesměrována hesla Patice světelných zdrojů, Patice G4, G9 a GU10.
Jiné typy patic
Je navrženo vyjmutí této části článku a její přesunutí do článku sufitka.
K návrhu se můžete vyjádřit v diskusi.
Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo sufitka.
Sufitka je konstrukce patic pro žárovky, doutnavky a pojistky. Je válcového tvaru s kontakty symetricky umístěnými na obou koncích. Samotná skleněná baňka je válcová trubička, na koncích zúžená. Na zúžené konce jsou jako kontakty nasazeny kovové čepičky. Ty u sufitky nahrazují patici. Nemá klasickou objímku, místo se sufitka zasouvá do dvou pružných vidliček, které fungují jako mechanický držák i elektrický kontakt. Každá vidlička tedy drží svůj kontakt a potažmo i celou součástku i jen sama o sobě, i bez přispění druhé: Součástka se tedy zacvakává nadvakrát, do každé vidličky jednou.
Jiná možnost konstrukce sufitek je do kroužků na pružinkách. Sama sufitka pak má kontakty kuželové a je mezi kroužky svírána trvalým tlakem v ose. Pro vyjmutí se součástka uchopí, jí se zatlačí na jednu z pružinek a druhým koncem se vyhne mimo protilehlý uvolněný kontakt. Podobně jsou konstruována pouzdra na tužkové monočlánky AA, sufitky však mají hroty kontaktů z obou stran: Na orientaci nezáleží.
Běžně se sufitka užívala v motorových vozidlech v obrysových světlech, osvětlení SPZ (dnes registrační značka) i ve vnitřním osvětlení. Tvar sufitky umožňoval konstruovat velmi plochá svítidla. Stejný tvar měly orientační doutnavky ve starších řadách vypínačů.
Název odkazuje na umístění: Stropní. Šlo totiž o slabé žárovky pro noční osvětlení, například v autobusech.
Patice pro elektronické součástky
Patice pro integrované obvody DIP16, DIP14 a DIP8
V elektronice se patice používají pro součástky, u kterých lze očekávat častější výměnu, a pro součástky, které by se mohly zničit při pájení (obvykle součástky s velkým počtem vývodů). Patice se používaly již v první polovině 20. století pro elektronky, později hlavně pro integrované obvody, případně i tranzistory. V počítačích se osazení paticí často používá, aby se umožnilo pozdější doplnění součástek, které nejsou nezbytně nutné (numerický koprocesor, větší paměť RAM, boot ROM na síťových kartách, apod.). Pravidlem je používání patic pro paměti ROM a pro procesory, aby byla možná změna firmware nebo výměna procesoru za výkonnější typ.
Stožárová patice
Je navrženo vyjmutí této části článku a její přesunutí do článku stožár.
K návrhu se můžete vyjádřit v diskusi.

Komentář k návrhu: "Pata stožáru" opravdu nemá co do činění s paticemi "pro laickou montáž elektropříslušenství".
Patice stožáru veřejného osvětlení. Za dvířky je svorkovnice (elektrická výzbroj). Povrch je pokryt granulátem pro ztížení výlepu nelegální inzerce.
Výraz patice se užívá také pro dvojdílný kryt paty osvětlovacího stožáru. Kryt býval dříve z litiny, v současnosti je z laminátu a má dvířka pro přístup k elektrické výzbroji stožáru. V tomto případě se elektrickou výzbrojí rozumí odbočovací svorkovnice a držák pojistky. Dnes se tyto patice používají už jen u tenkých stožárů parkových svítidel. U uličních stožárů je zhotoven výřez pro přístup ke svorkovnici přímo v tělese stožáru.
Odkazy
Související články
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu patice na Wikimedia Commons
Literatura
Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.
Autoritní data: PSH: 13759
Naposledy editováno 1. 6. 2021 v 12:28
Text je dostupný pod CC BY-SA 3.0, pokud není uvedeno jinak.
Ochrana osobních údajů
Podmínky užití
Klasické
DomůNáhodněPoblížPřihlásit seNastaveníPodpořte WikipediiO WikipediiVyloučení odpovědnosti
JazykSledovatEditovat