cy.m.wiktionary.org
Wiciadur:Ynglŷn â Wiciadur
Mae Wiciadur yn eiriadur a thesawrws ar-lein y mae pawb yn gallu'i olygu ar unrhyw adeg. Rydym yn dymuno creu geiriadur llawn a chlir ar y We Byd-Eang yn y Gymraeg.
Gwelwch hefyd
Last edited on 24 Hydref 2010, at 09:04
Wiciadur
Rhoddir testun y dudalen ar gael ar delerau'r drwydded CC BY-SA 3.0, heblaw ei fod wedi nodi'n wahanol.
Polisi preifatrwydd
Telerau Defnyddio
Bwrdd gwaith
HafanAr hapMewngofnodi Gosodiadau RhoddionYnglŷn â WiciadurGwadiadau
GwylioGolygu