donate.wikimedia.org
Loading…
(If the form does not load, your web browser may not be supported. Please try a different browser.)
K čemu dary poslouží
Technologie: servery, připojení, údržba, vývoj. Wikipedie je pátá největší webová stránka na světě a pro svůj provoz utrácí jen zlomek toho, co ostatní největší webové stránky.
Lidé: Ostatní webové stránky z TOP 10 mají tisíce zaměstnanců. My máme 550 zaměstnanců, udělejte ze svého daru báječnou investici do vysoce efektivní neziskové organizace.
Informace o nároku na odpočet daně
Vaše údaje nikomu neprodáváme ani nevyměňujeme. Tímto darováním souhlasíte s poskytnutím osobních údajů nadaci Wikimedia, neziskové organizaci provozující Wikipedii a další projekty Wikimedia, a jejím partnerům, v souladu s pravidly dárcovství. Nadace Wikimedia a její partneři sídlí ve Spojených státech a dalších zemích, jejichž zákony na ochranu osobních údajů se nemusí shodovat s těmi ve vaší zemi. Tyto údaje nikomu neprodáme, ani s nimi nebudeme nijak obchodovat. Více si o tom můžete přečíst v našich pravidlech dárcovství.
Wikimedia Foundation si o měsíční příspěvek pravidelně požádá inkasem v den měsíčního výročí prvního příspěvku, dokud nám nesdělíte, že máme přestat. Příspěvky odeslané 29., 30. nebo 31. příslušného měsíce se v kratších měsících zopakují poslední den měsíce, co možná nejblíže původnímu datu. Případné dotazy pište na donate@wikimedia.org.
Problémy při darování? Jiné způsoby, jak přispětČasto kladené otázky