Rhoi nawr - Donate
Loading…
(If the form does not load, your web browser may not be supported. Please try a different browser.)
I'r dibenion hyn y byddwch yn cyfrannu
Technoleg: Gweinyddion, band llydan, cynnal a chadw a datblygu. Wicipedia yw 5ed gwefan y byd o ran prysurdeb, ond mae'n dal i fynd ar y mymryn lleiaf o wariant o'i chymharu â'r gwefannau mawrion eraill
Pobl: Mae gan y gwefannau eraill, o'r 10 mwyaf prysur, filoedd o weithwyr. 550 sydd gennym ni, sy'n golygu bod eich cyfraniad yn cael ei fuddsoddi mewn sefydliad di-elw effeithiol iawn.
Gwybodaeth didynnu treth
Wrth roi, rydych yn trosglwyddo manylion amdanoch i Sefydliad Wikimedia, sef y sefydliad di-elw sy'n gwesteia Wikipedia a phrosiectau eraill Wikimedia, ac i ddarparwyr gwasanaethau i Sefydliad Wikimedia yn UDA a mannau eraill a hynny'n unol â'n polisi preifatrwydd noddwyr. Nid ydym yn gwerthu eich manylion nac yn eu masnachu â neb. Am ragor o wybodaeth darllenwch ein polisi preifatrwydd.
Bydd taliadau misol yn cael eu codi gan Sefydliad Wikimedia hyd nes y byddwch yn ein hysbysu i roi terfyn arnynt.
Oes problemau wrth roddi? Moddau eraill o roiCwestiynau aml eu gofyn