Darujte teraz – Donate
Loading…
(If the form does not load, your web browser may not be supported. Please try a different browser.)
Kam ide Váš príspevok
Na technológie: Servery, pripojenie, údržba, vývoj. Wikipédia je piata najväčšia webová stránka na svete, a na chod používa iba zlomok toho, čo ostatné webstránky.
Na ľudí: Weby v top 10 majú tisíce zamestnancov. My máme 550 zamestnancov, Váš dar tvorí výbornú investíciu do vysoko-efektívnej neziskovej organizácie.
Informácie o možnosti odpočítania dane
Vaše informácie nikomu nepredávame, ani s nimi neobchodujeme. Svojim príspevkom súhlasíte so sprístupnením osobných informácií nadácii Wikimedia Foundation, neziskovej organizácii, ktorá spravuje Wikipédiu a iné projekty Wikimedia, a jej poskytovateľom služieb v súlade s našimi pravidlami darcovstva. Nadácia Wikimedia Foundation a jej poskytovatelia služieb majú sídlo v USA a v iných krajinách, ktorých právne predpisy týkajúce sa ochrany súkromia nemusia byť rovnaké ako právne predpisy vo Vašej krajine. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách darcovstva.
Pevné mesačné platby pravidelných darcov budú pripisované na účet nadácie Wikimedia Foundation jedenkrát mesačne v deň prvého príspevku, až kým nás nepožiadate o ich zastavenie. Dary, ktoré boli prvýkrát poskytnuté 29., 30. alebo 31. deň v mesiaci, sa budú v prípade kratších mesiacov opakovať posledný deň v mesiaci čo najbližšie k pôvodnému dátumu. V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na donate@wikimedia.org.
Máte problém s darovaním?Iné spôsoby, ako darovať Často kladené otázky