ELi ametlik veebisait
Küpsised
Parema sirvimise võimaldamiseks kasutatakse veebisaidil küpsiseid. Lugege täiendavalt, kuidas me küpsiseid kasutame ning kuidas saate muuta oma seadeid.
Ma nõustun küpsistega
Ma ei nõustu küpsistega
Millised on minu õigused ELis? Ja millised on minu kohustused?​Vastused leiate kodanikele ja ettevõtjatele mõeldud ELi ja liikmesriikide veebisaitidelt.
Reisimine
Riiki sisenemise ja sealt väljumise alased nõuded ELi liikmesriikides – milliseid reisidokumente riigipiiride ületamisel vajate? Viisad, isikutunnistused, passid, jne
Reisimine ja COVID-19: eeskirjad ja piirangud
Euroopas reisimiseks vajalikud dokumendid
Reisijate õigused
Piiratud liikumisvõimega reisijad
Sõiduki juhtimine välismaal
Mida võite endaga kaasa võtta?
Julgestus ja hädaolukorrad
Pakettreisid ja osaajalise kasutamise õigus
Brexit: travel documents for EU nationals residing in the UK / UK nationals residing in an EU country
Töö ja pension
Õigused ja tingimused nende ELi kodanike puhul, kes töötavad, otsivad tööd või lähevad pensionile mõnes teises ELi liikmesriigis: sotsiaalkindlustushüvitised, maksud, kutsekvalifikatsioonid jne.
Töötamine välismaal
Kutsekvalifikatsioonid
Töötus ja hüvitised
Välismaal pensionile jäämine
Maksud
Äritegevus
Ettevõtte loomine, teise asukohta üleviimine, ühinemine ja sulgemine; Euroopa äriühingu rajamine. Intellektuaalomand, programm „Erasmus noortele ettevõtjatele" ja registreerimine EMASis
Intellektuaalomand
Ettevõtte arendamine
Idufirmad
Ettevõtte digiteerimine
Tarbijad
Ostud
Internet ja telekommunikatsioon
Finantstooted ja -teenused
Ebaõiglane kohtlemine
Energiavarustus
Tarbijavaidluste lahendamine
Maksustamine
Teave käibemaksueeskirjade ja -määrade ning käibemaksu tagastamise kohta, sh VKEde erikord ja digitaalteenuste osutamine. Aktsiisieeskirjad ja äriühingu tulumaks.
Aktsiis
Käibemaks
Ettevõtlusmaksud
Tootenõuded
Mis on tootenõuded? Kuidas teha kindlaks toote-eeskirjad ja -nõuded? Kuidas korraldada vastavushindamist? Teave selle kohta, kuidas koostada tehnilist dokumentatsiooni ja ELi vastavusdeklaratsiooni.
Standardid
Toodete nõuetele vastavus
Märgised ja tähised
Kemikaalid
Ringlussevõtt ja jäätmekäitlus
Toidu märgistamine
Praktiline teave ELi kodanikele ja nende peredele
Praktiline teave ettevõtluseks Euroopas
Jaga lehekülge:
Facebook
Twitter
Linkedin
e-mail
Your Europe
Jälgi meid :
Facebook​
twitter​
LinkedIn
Selle saidi kohta Trükiversioon​Probleemist teatamine Küpsised Kontakt
Võtke ELiga ühendust
Helistage meile 00 800 6 7 8 9 10 11
Kasutage ka muid helistamisvõimalusi
Kirjutage meile kontaktvormi vahendusel
Külastage meid kohalikus ELi esinduses
Leidke sotsiaalmeediakonto
Kasutage ELi sotsiaalmeedia kanaleid
ELi institutsioonid
Euroopa Parlament
Euroopa Ülemkogu
Euroopa Liidu Nõukogu
Euroopa Komisjon
Euroopa Liidu Kohus
Euroopa Keskpank
Euroopa Kontrollikoda
Euroopa välisteenistus
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Euroopa Regioonide Komitee
Euroopa Investeerimispank
Euroopa Ombudsman
Euroopa Andmekaitseinspektor
Euroopa Andmekaitsenõukogu
Euroopa Personalivaliku Amet
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus
Asutused ja ametid
Töötamine ELi heaks ÕigusteaveBrexiti info – vastutuse välistamine​Keelepoliitika Veebi juurdepääsetavuse poliitika