Oficiāla ES tīmekļa vietne
Sīkdatnes
Lai jums internetā būtu ērtāk atrast vajadzīgo, šajā vietnē ir izmantotas sīkdatnes. Noskaidrojiet, kāda ir mūsu sīkdatņu lietošanas politika un kā varat mainīt savus iestatījumus.
Es pieņemu sīkdatnes
Es noraidu sīkdatnes
Jums ir jautājumi par jūsu tiesībām ES un jūsu pienākumiem?​Rodiet atbildes iedzīvotājiem un uzņēmumiem domātajās ES un nacionālajās tīmekļa vietnēs.
Ceļošana
Ieceļošanas un izceļošanas noteikumi ES valstīs: kādi ceļošanas dokumenti vajadzīgi, šķērsojot robežu? Īsi par vīzām, identitātes kartēm, pasēm utt.
Ceļošana Covid-19 pandēmijas laikā: noteikumi un ierobežojumi
Ceļošanai Eiropā vajadzīgie dokumenti
Pasažieru tiesības
Transports un invaliditāte
Auto vadīšana ārzemēs
Ko drīkstat ņemt līdzi?
Drošība un ārkārtas situācijas
Kompleksie ceļojumi un daļlaika īpašuma tiesības
Brexit: travel documents for EU nationals residing in the UK / UK nationals residing in an EU country
Darbs un pensionēšanās
To ES pilsoņu tiesības un pienākumi, kuri strādā, meklē darbu vai pensionējas citā ES valstī (sociālās nodrošināšanas pabalsti, nodokļi, darba ņēmēju profesionālā kvalifikācija u.tml.)
Darbs ārzemēs
Profesionālā kvalifikācija
Bezdarbs un pabalsti
Pensionēšanās ārzemēs
Nodokļi
Uzņēmuma vadība
Uzņēmuma dibināšana, pārvietošana, apvienošana un likvidēšana. Eiropas uzņēmējsabiedrības izveidošana. Intelektuālais īpašums, programma ""Erasmus" jaunajiem uzņēmējiem" un reģistrēšanās sistēmā EMAS
Intelektuālais īpašums
Patērētāji
Iepirkšanās
Internets un telekomunikācijas
Finanšu produkti un pakalpojumi
Negodīga attieksme
Energoapgāde
Patērētāju strīdu izšķiršana
Nodokļi
Informācija par PVN noteikumiem, likmēm un atmaksāšanu, kā arī īpašas sistēmas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un digitālo pakalpojumu sniegšanai. Noteikumi par akcīzes nodokli un uzņēmumu ienākuma nodokli.
Akcīzes nodokļi
PVN
Uzņēmējdarbības nodokļi
Precēm izvirzītās prasības
Kas ir produktiem piemērojamās prasības? Kā identificēt produktiem piemērojamos noteikumus un prasības? Kā veikt atbilstības novērtēšanas procedūru? Uzziniet, kā sagatavot tehnisko dokumentāciju un deklarāciju par atbilstību ES prasībām.
Standarti
Produktu atbilstība
Etiķetes un marķējumi
Ķīmiskie produkti
Pārstrāde un atkritumu apsaimniekošana
Pārtikas produktu marķēšana
Palīdzība un padomi ES pilsoņiem un viņu ģimenei
Ceļvedis uzņēmējdarbībai Eiropā
Kopīgot šo lapu:
Facebook
Twitter
Linkedin
e-mail
Your Europe
Sekojiet mums :
Facebook​
twitter​
LinkedIn
Par šo vietni Izdrukas variants Ziņot par šķērsliSīkdatnes Kontakti
Kā sazināties ar ES
Zvaniet mums 00 800 6 7 8 9 10 11
Izmantojiet citas tālruņa līnijas
Rakstiet, izmantojot saziņas veidlapu
Nāciet uz vietējo ES biroju
Atrast sociālo tīklu kontu
ES sociālajos tīklos
ES iestādes
Eiropas Parlaments
Eiropadome
Eiropas Savienības Padome
Eiropas Komisija
Eiropas Savienības Tiesa
Eiropas Centrālā banka
Eiropas Revīzijas palāta
Eiropas Ārējās darbības dienests
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Eiropas Reģionu komiteja
Eiropas Investīciju banka
Eiropas Ombuds
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija
Eiropas Personāla atlases birojs
Eiropas Savienības Publikāciju birojs
Agenzie
Darbs ES iestādēs Juridisks paziņojums“Brexit” atruna valodu politikaInterneta pieejamības politika