goteborg.se
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
/ Bostäder och boendemiljö / Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Lyssna
Här hittar du länkar till information om elavbrott, vattenläckor och andra störningar. Du som bor i hyresrätt ska i de allra flesta fall kontakta din hyresvärd vid problem i din bostad.
Hit vänder du dig
Vid avbrott och störningar - vatten och avlopp
Förvaltningen kretslopp och vatten reparerar vattenläckor och andra störningar i kommunens ledningsnät, så att du ska ha vatten i kranen och bli av med ditt avloppsvatten. Här hittar du information och kontaktuppgifter vid avbrott och störningar. 
Vattenläckor, avbrott och störningar - information och felanmälan
Om du saknar varmvatten
Saknar du varmvatten kan det bero på olika saker, beroende på hur du bor och hur din bostad värms upp. I de flesta bostäder, inte minst flerfamiljshus, värms vattnet upp av fjärrvärme. 
Avbrott i fjärrvärmenätet - Göteborg Energis information och felanmälan
När det är strömavbrott
I Göteborg finns två olika elnätsägare. Du som bor i Askim och södra skärgården vänder dig till Ellevio medan du som bor i övriga delar av Göteborg vänder dig till Göteborg Energi. Ellevio kallar södra skärgården för Styrsö.
För dig som bor i Askim och södra skärgården (Styrsö) - Ellevios information och felanmälan vid elavbrott
För dig som bor i övriga delar av Göteborg - Göteborg Energis information och felanmälan vid elavbrott
Vid avbrott i fjärrvärmenätet
Upplever du som fastighetsägare att det är något problem med leveransen av fjärrvärme ska du kontakta Göteborg Energi. Det första du märker av om det är några störningar är att varmvattnet tar slut. 
Avbrott i fjärrvärmenätet - aktuella avbrott, information och felanmälan
Vid avbrott i gasnätet
Upplever du som fastighetsägare att det är något problem med gasleveransen ska du kontakta Göteborg Energi.
Du som har ett eget avtal om leverans av gas, för uppvärmning eller till din spis, hittar information om eventuella problem här.
Avbrott i gasnätet- aktuella avbrott, information och felanmälan
Akut gasläcka - ring 112
Vid avbrott i fjärrkylenätet
Upplever du som fastighetsägare att det är något problem med leveransen av fjärrkyla ska du kontakta Göteborg Energi.
Fjärrkyla används till att kyla framförallt kontor, sjukhus och industrilokaler. Fjärrkyla bygger på samma idé som fjärrvärme och distribueras på samma sätt, i ett slutet kretslopp.
Avbrott i fjärrkylenätet - aktuella avbrott, information och felanmälan
Relaterad information
Tips och råd vid elavbrott
Så snabbt blir ditt hus kallt
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00