goteborg.se
Vi använder kakor för att anpassa innehållet, förbättra upplevelsen och analysera trafiken på webbplatsen. På goteborg.se har vi nödvändiga kakor, funktionella kakor och analyskakor.
Anpassa inställningar för kakor
/ Vatten och avlopp / Vattenläckor, avbrott och störningar / Anmäl skada vatten och avlopp
Anmäl skada vatten och avlopp
Lyssna
Om du har drabbats av källaröversvämning, stopp i avloppet eller annan skada som orsakats av vår vatten- och avloppsverksamhet kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. Här kan du anmäla skadan. Här kan du också få råd om vad du ska göra vid källaröversvämning.
Innehåll på denna sida
Du kan inte få ersättning i följande fall:
Om du har drabbats av källaröversvämning
Om du har drabbats av stopp i avloppet
Om du har drabbats av andra skador
Bra att veta innan du gör anmälan
Så här gör du
Kontakta oss
Kretslopp och vatten har ansvar för dricksvatten- och avloppsledningarna utanför den så kallade förbindelsepunkten, den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Förbindelsepunkten ligger vanligtvis en halv meter utanför tomtgränsen. Fram till förbindelsepunkten står fastighetsägaren för alla kostnader, inklusive att häva stoppet och att eventuellt bygga om avloppet. Är det fjärrvärmeledningar du har problem med ska du kontakta Göteborg Energi.
Du kan inte få ersättning i följande fall:
Om du har drabbats av källaröversvämning
Att förhindra att översvämningar uppstår är ett gemensamt ansvar för fastighetsägare och kommunen. En vanlig orsak till översvämning är att avloppsledningarna inte kan ta hand om mycket vatten på samma gång, exempelvis vid kraftigt regn. En annan orsak kan vara främmande föremål i avloppssystemet, till exempel trädrötter eller fett.
Eftersom källaröversvämningar kan ha många orsaker krävs vanligen en mer omfattande utredning innan vi kan ge besked om ersättning. Var noggrann när du dokumenterar skadeförloppet och skador, liksom återställandet av skadorna, för att underlätta skadeutredning och skadereglering.
Råd vid källaröversvämning
Viktigt att veta om källaröversvämningar
Om du har drabbats av stopp i avloppet
För att ansöka om ersättning för att häva stopp i avloppsledningar ska du göra så här:
Om du har drabbats av andra skador
Om du fått skador som orsakats av Kretslopp och vattens arbete, såsom fordonsskador och skador på markbeläggning och staket, kan du också ha rätt till ersättning.
Bra att veta innan du gör anmälan
Anmäl alltid skadan till ditt försäkringsbolag för att få hjälp med återställandet och förhindra att följdskador inträffar.
Vi ber dig besvara frågorna i formuläret för skadeanmälan så noggrant som möjligt. Det är först när vi fått ditt ifyllda formulär som vi kan börja utreda vad som kan ha orsakat din skada, så det är bra om du skickar in det så snart som möjligt. I formuläret kan du bifoga fotografier, filer eller ritningar som visar vad som har hänt och vilka skador som uppkommit. Tänk på att alla handlingar som kommer in till Kretslopp och vatten registreras och blir allmänna handlingar, och kan därmed begäras ut av vem som helst.
Rätten till ersättning bedöms på juridiska grunder och utreds från fall till fall. Vi kan lämna besked om eventuell ersättning först efter utredningen är avslutad. Hur lång tid det tar att utreda beror bland annat på vilken typ av skada det är, hur länge sedan den inträffade och hur bra information vi får.
Under utredningen kan Göteborg Stads försäkringsbolag, Göta Lejon, eventuellt att kontakta dig för besiktning av skadorna.
Så här gör du
Anmäl på webben
Anmäl skada - vatten och avlopp
Vad händer när du skickat in ditt webbformulär?
När du skickat in det ifyllda webbformuläret till oss får du en kopia på din anmälan skickad till den e-postadress som du har uppgett i formuläret. Din anmälan blir till ett ärende hos oss som vi registrerar i vårt diarium. Vi fördelar de skadeärenden vi får in i turordning efter anmälningsdatum. Handläggaren kontaktar dig på din e-post eller per brev på den adress du har uppgett och startar en utredning.
Utredningar kan ta olika lång tid beroende på vad som har hänt, vilken information vi har fått, vilka undersökningar vi behöver göra och hur lång tid som har gått från att händelsen inträffade och att du anmälde den till oss.
I samband med sommarledigheter kan såväl utredningar av pågående ärenden som fördelning av nya ärenden till handläggare ta betydligt längre tid än annars.
Kontakta oss
Har du problem med ditt kommunala vatten och avlopp kan du kontakta Kretslopp och vattens kundservice.
Telefon och e-post
Telefon
031-368 27 00
E-post
kundservice@​kretsloppochvatten.goteborg.se
Besöksadress
Gamlestadsvägen 317
Postadress
Box 123
424 23 Angered
Öppettider
TELEFONTIDER IDAG
Stängt
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00