goteborg.se
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
/ Kommun och politik / Säkerhet och beredskap / Göteborgs Stads information med anledning av covid-19 / Information om covid-19
Information om covid-19
Lyssna
Här hittar du information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.
Innehåll på denna sida
Det här gäller från 29 september
Vaccinera dig mot covid-19
Information om stadens verksamheter
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer
Mer information om coronaviruset och covid-19
Kontakta Göteborgs Stad
Uppdaterat 2021-10-14
Det här gäller från 29 september
Folkhälsomyndighetens allmänna råd från och med 29 september 2021
På krisinformation.se hittar du de restriktioner och förbud som införts i Sverige med anledning av covid-19.
Vaccinera dig mot covid-19
Boka tid för vaccination mot covid-19, Västra Götalandsregionen
Barn och ungdomar – om vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndigheten
Att vaccinera sig mot covid-19 är frivilligt och gratis.
Du kan ringa och ställa allmänna frågor om vaccination
Västra Götalandsregionen har en telefontjänst som alternativ till dig som inte har möjlighet att gå in digitalt på 1177.se för att läsa om allmänna frågor kring vaccination mot covid-19.
Obs! Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten.
Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: kl 7-16
Ställ frågor om vaccin och covid-19 — flera språk
Folkhälsomyndigheten:
08-123 680 00, vardagar 9-12 och 13-15
Engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari,
tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska,
serbiska och spanska.
Västra Götalandsregionen, vardagar 7-16
011-473 00 22, arabiska
011-473 00 23, persiska
011-473 00 24, somaliska
Telefonnummer för frågor om vaccin på flera språk
Mer information om vaccination
Västra Götalandsregionen ansvarar för vaccination mot covid-19.
På 1177 hittar du vanliga frågor och svar om vaccinering och information på andra språk
Information om stadens verksamheter
Även om restriktionerna togs bort den 29 september påverkas fortfarande en del av stadens verksamheter på olika sätt. Information hittar du i anslutning till verksamhetens information här på webbplatsen.
Information om covid-19 för dig med funktionsnedsättning
Information om covid-19: Vård— och omsorgsboende (tidigare äldreboende)
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer
Var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.
På krisinformation.se finns aktuell och bekräftad information om covid-19
Mer information om coronaviruset och covid-19
Sveriges nationella informationsnummer 113 13
Sveriges nationella informationsnummer. Svarar på frågor om covid 19 och även om allvarliga olyckor och kriser. Öppet alla dagar dygnet runt.
Ställ frågor om vaccin och covid-19 — flera språk
08-123 680 00
Svarar på frågor om covid-19 på engelska, spanska, bosniska, kroatiska, serbiska, arabiska, persiska, somaliska, amarinja, tigrinj, dari och ryska. Öppet vardagar 9-12 och 13-15
Myndighetsinformation 
Krisinformation.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Folkhälsomyndigheten 
Regeringen
Kontakta Göteborgs Stad
Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta Göteborgs Stad.
Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Telefontider
Mån-fre kl. 7-18. Stängt helgdagar.
Besöksadress
Ekelundsgatan 1
Öppettider
Mån-fre kl. 8.30-16.30
Postadress
Göteborgs Stad
404 82 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Mejla oss
goteborg@goteborg.se
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt
Namn (obligatoriskt)
Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken. (obligatoriskt)
Så behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00