goteborg.se
Vi använder kakor för att anpassa innehållet, förbättra upplevelsen och analysera trafiken på webbplatsen. På goteborg.se har vi nödvändiga kakor, funktionella kakor och analyskakor.
Anpassa inställningar för kakor
/ Vatten och avlopp / Avgifter för vatten och avlopp / Vatten- och avloppstaxa
Vatten- och avloppstaxa
Lyssna
Du betalar en fast grundavgift och en rörlig avgift för ditt kommunala vatten- och avlopp. Här kan du se Göteborgs Stads VA-taxa för år 2022. År 2021:s taxa finns i pdf-form.
Innehåll på denna sida
Så här fungerar vatten- och avloppstaxan
Dricksvatten, spillvatten och dagvatten
Brukningsavgifter
Dagvatten från allmän plats
Andra avgifter
Anläggningsavgifter för nya anslutningar
Tomtyteavgift
VA-bestämmelser som pdf
Få information om störningar via sms eller telefon
Ska du flytta?
Kontakta Kretslopp och vattens kundservice
Relaterad information
Det vatten du får ur kranen kostar tre öre per liter. Då ingår även rening av vattnet när det blivit avlopp. Här kan du läsa mer om vad som ingår i avgiften som du betalar.
Så här fungerar vatten- och avloppstaxan
Det kommunala vatten- och avloppspriset, eller den så kallade VA-taxan, består av en fast grundavgift och av en rörlig avgiftsdel som beror på hur mycket vatten du förbrukar. Den fasta delen beror på hur stort vattenflöde fastigheten kräver och baseras på vattenmätarens storlek. Den rörliga delen styrs av hur mycket vatten du gör av med. Du betalar drygt 16 kronor per kubikmeter (1000 liter) med moms och medräknat avgiften för avloppet. I snitt använder en göteborgare 170 liter vatten per dygn. Den sammanlagda avgiften kallas för brukningsavgift.
VA-brukningsavgifter 2021
Vatten och avlopp brukningsavgifter 2022
Dricksvatten, spillvatten och dagvatten
Brukningsavgiften, som på fakturan tidigare har varit en gemensam post för vatten och avlopp, delas upp i dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Uppdelningen innebär att du som kund enbart kommer att betala för de av dessa tre tjänster som du utnyttjar. Har du ingen dagvattenanslutning till det kommunala nätet betalar du inte heller för det. Läs mer om dagvattentaxan här.
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor.
Brukningsavgifter
Rörlig avgift
Den rörliga avgiften beror på hur mycket vatten du förbrukar. Läser du själv av din mätare får du en rabatt på 100 kr exklusive moms per mätare och år (125 kr inklusive moms). 
Om vi har monterat en radiomätare (en digital vattenmätare) får du ingen självavläsningsrabatt för den. Dessa mätare läser vi på Kretslopp och vatten av själva.
Mätarstorlek 
Kronor per kubikmeter och årUtan momsMed moms
Dricksvatten
7,56
9,45
Spillvatten
7,94
9,93
Dricksvatten och spillvatten
15,50
19,38
Fast avgift
För småhusfastighet betalar du en fast avgift enligt ”småhus” i tabellen nedan. Den fasta avgiften för övrig fastighet baseras på vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet.
MätarstorlekDricksvattenSpillvattenDricksvatten och spillvatten
Kronor per mätare och årUtan momsMed momsUtan momsMed momsUtan momsMed moms
Småhus1 2191 5241 033 1 2912 2522 815
qn 2,52 9273 6592 4823 1035 4096 762
qn 67 0268 7835 9577 44612 98316 229
qn 1011 70914 6379 92812 41021 63727 047
DN 5014 63718 29612 41015 51327 04733 809
DN 8037 46746 83431 76639 70769 23386 541
DN 10056 20370 25347 65159 563103 854129 816
DN 150125 867157 333106 715133 394232 582290 727
Självavläsningsrabatt100 - - -100 -

Fast avgift för dagvatten
För småhusfastighet betalas fast avgift enligt "småhus" i tabell nedan. När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar dagvattenservis betalar varje fastighet en småhusavgift.
Den fasta avgiften för övrig fastighet baseras på servisledningens dimension.
Servisdimension dagvatten 
Kronor per servisanslutning och årUtan momsMed moms
Småhus1 6062 008
0–160 mm6 4208 025
175–180 mm8 24910 311
200 mm10 08912 611
215–225 mm14 45018 063
250 mm15 36319 204
300–315 mm25 68932 111
350 mm34 96343 704
375–380 mm40 13550 169
400 mm45 66557 081
450 mm57 79872 247
500 mm71 35489 192
600 mm102 748128 434
800 mm182 664228 330
1 000 mm285 415356 769
1 200 mm410 997513 747
2 000 mm1 141 6541 427 068

Dagvatten från allmän plats
Avgift för dagvatten från allmän platsmark som är för hela stadens behov betalas av den som förvaltar marken. Avgiften baseras på hur stor yta som är ansluten till den allmänna anläggningen, och om ytan är hårdgjord eller inte.
För hårdgjord yta kostar det 1,96 kr utan moms per kvadratmeter.
För ej hårdgjord yta kostar det 0,73 kr utan moms per kvadratmeter.
Fast avgift för vattenmätare i brunn
Fastigheter som har vattenmätare placerad i brunn betalar dessutom en årlig avgift för merkostnader i samband med byte av mätaren. Du betalar för varje brunn du har och om det finns flera mätare  samma brunn får du betala för den största mätaren.
Mätarstorlek 
Kronor per mätarbrunn och årUtan momsMed moms
Småhus494617
qn 2,5494617
qn 6, qn 109871 235
DN 50, DN 80, DN 1001 4821 852

Andra avgifter
När fastighetsägaren har beställt en åtgärd av Kretslopp och vatten, eller när fastighetsägaren inte har uppfyllt sina skyldigheter i något avseende, får fastighetsägaren betala för detta till Kretslopp och vatten enligt tabellen nedan.
ÅtgärdKronor per åtgärd
 Utan momsMed moms
Nedtagning och uppsättning av vattenmätare på kundens begäran:
qn 2,5, qn 6, qn 10
DN 50
Sommarmätare
891
2 010
1 408
1 114
2 512
1 760
Kontroll av vattenmätare på kundens begäran, mätaren felfri:
qn 2,5, qn6, qn 10
DN50, DN 80
DN 100 och större
1 436
2 527
3 518
1 831
3 222
4 485
Byte av sönderfrusen eller skadad vattenmätare eller ersättning vid förkommen vattenmätare:
qn 2,5
qn 6
qn 10
DN50
 
1 311
1 573
1 959
4 298
 
1 639
1 966
2 448
5 372
Förgävesbesök vid avtalad tid för uppsättning, byte eller avläsning
av vattenmätare eller åtgärd som rör LTA-pump
568710
Avgift för pulsmätare602 kr/år752 kr/år
Avstängning och påsläpp av vatten efter beställning från kunden:
   - helgfri måndag–fredag kl 07.30–16.00
   - övrig tid
1 135
1 817
1 419
2 271
Hyra av vattenmätare:
qn 2,5
qn 6
qn 10
DN50
DN 80
DN 100
DN 150
3,29 kr/dag
4,49 kr/dag
6,02 kr/dag
15,16 kr/dag
17,71 kr/dag
24,47 kr/dag
36,73 kr/dag
4,12 kr/dag
5,61 kr/dag
7,52 kr/dag
18,95 kr/dag
22,14 kr/dag
30,59 kr/dag
45,92 kr/dag
Anläggningsavgifter för nya anslutningar
Anläggningsavgiften är en engångskostnad för den fastighet som kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften består av tre delar: servisavgift, tomtyteavgift och förbindelsepunktsavgift.
En servis är en ledning som förbinder fastighetens system med det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisavgiften motsvarar kostnaden för att dra fram vatten och avlopp till en fastighet. Tomtyteavgiften och förbindelsepunktsavgiften speglar fastighetens nytta av vatten- och avloppsanslutningen och hur mycket bostaden utnyttjar rörnätets kapacitet, samt kostnaden för att bygga lokalt ledningsnät.
VA-anläggningsavgifter 2021
Vatten och avlopp anläggningsavgifter 2022
Servisavgift
Avgiften gäller för tre framdragna servisledningar i samma schakt, normalt en var för dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten, i samband med utbyggnad av ledningsnät.  Etableringsavgiften tillkommer när servisledningar läggs efter beställning från fastighetsägaren och i efterhand ansluts till ledningsnätet. Om servisledningen är längre än normalt kostar det extra för den sträcka som överstiger 10 meter.
ServisavgiftUtan moms (kr)Med moms (kr)
Småhus och allmän plats101 000126 250
Övrig fastighet158 000197 500
Schaktöppningsavgift för småhus och allmän plats50 00062 500
Schaktöppningsavgift för övrig fastighet84 000105 000
Lång servis för småhus, kronor per meter som övberstiger 10 m10 00012 500
Lång servis för övrig fastighet och allmän plats,
kronor per meter som överstiger 10 m
16 00020 000
Förbindelsepunktsavgift för dricksvatten och spillvatten
För småhusfastighet betalas förbindelsepunktsavgift för varje småhus med egen förbindelsepunkt för vatten. Två eller fler småhusfastigheter som delar förbindelsepunkt betalar avgift för ”Övrig fastighet”. Avgiften för Övrig fastighet baseras på vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet (qn).
Förbindelsepunktsavgift V/SUtan moms (kr)Med moms (kr)
Småhus61 00076 250
qn 2,5157 000196 250
qn 6379 000473 750
qn 10632 000790 000
DN 50790 000987 500
DN 802 022 0002 527 500
DN 1003 035 0003 793 750

Förbindelsepunktsavgift för dagvatten
För småhusfastighet betalas för varje småhus med egen förbindelsepunkt för dagvatten, förbindelsepunktsavgift enligt ”småhus” i tabell nedan. Avgiften för övrig fastighet baseras på dagvattenservisens dimension.
När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar förbindelsepunkt för dagvatten betalar varje småhus förbindelsepunktsavgift för sig, enligt ”Småhus” i tabellen. Fem eller fler småhusfastigheter som delar förbindelsepunkt för dagvatten betalar avgift för ”Övrig fastighet”.
Avgiften för övrig fastighet baseras på dagvattenservisens dimension. Avgiften för större dimensioner än de i tabellen betalas enligt individuell kalkyl.
Förbindelsepunktsavgift DUtan moms (kr)Med moms (kr)
Småhus13 00016 250
150 / 160 mm54 00067 500
200 mm86 000107 500
215 / 225 mm124 000155 000
250 mm130 000162 500
300 / 315 mm215 000268 750
400 mm380 000475 000
500 mm595 000743 750

Tomtyteavgift
Avgiften gäller småhusfastighet, övrig fastighet och obebyggd fastighet. Avgiften är 86 kr/m² tomtyta utan moms, och 107,50 kr/m² med moms.
VA-bestämmelser som pdf
Bestämmelser som gäller vatten- och avlopp i Göteborg hittar du i pdf-dokumenten nedan.
ABVA: Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, 2017
Föreskrifter för VA-taxa 2019
Få information om störningar via sms eller telefon
Vi har en telefonitjänst för att informera om akuta driftstörningar i det kommunala VA-nätet, som exempelvis vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Läs mer och registrera dig för sms vid störningar
Ska du flytta?
Här gör du flyttanmälan och ändrar samtidigt både ditt avfalls- och vatten- och avloppsabonnemang. 
Kontakta Kretslopp och vattens kundservice
Har du synpunkter eller frågor om vatten- och avloppstaxan så kan du kontakta Kretslopp och vattens kundservice.
Telefon och e-post
Telefon
031-368 27 00
E-post
kundservice@​kretsloppochvatten.goteborg.se
Besöksadress
Gamlestadsvägen 317
Postadress
Box 123
424 23 Angered
Öppettider
TELEFONTIDER IDAG
07:00 - 16:00
Relaterad information
Faktura och autogiro
Detta får du för din VA-avgift
Påverka dina kostnader
Allmänna bestämmelser
Vattenmätare och avläsning
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00