goteborg.se
Vi använder kakor för att anpassa innehållet, förbättra upplevelsen och analysera trafiken på webbplatsen. På goteborg.se har vi nödvändiga kakor, funktionella kakor och analyskakor.
Anpassa inställningar för kakor
/ Kontakta oss / Lämna synpunkter
Lämna synpunkter
Lyssna
Här kan du lämna synpunkter på kommunens service. Här kan du också lämna idéer, synpunkter och frågor om webbplatsen goteborg.se.
När du skickar en fråga via det här formuläret registreras din fråga som en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete. 
Så behandlar kommunen dina personuppgifter
Din fråga tar vi hand om eller skickar vidare till den förvaltning eller myndighet som ansvarar för frågan. 
Gäller ditt förslag en idé som politikerna behöver besluta om, ska du istället skicka in den som ett Göteborgsförslag (e-förslag)
Nu genomför vi en undersökning   
Under vecka 17 till 19 genomför vi en servicemätning i hur du som invånare upplever kommunens service och bemötande. Efter din kontakt med kommunen kan du komma att få ett mail eller SMS med en länk till en kort undersökning på två frågor. Undersökningen är helt anonym och vi hoppas att du har möjlighet att delta. Dina synpunkter är viktiga för oss. Undersökningen görs i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och undersökningsföretaget Brilliant Future Sverige.
Hjälp oss att kategorisera din synpunkt, du kan välja flera alternativ obligatoriskt
Fråga
Klagomål
Felanmälan
Förslag
Beröm
Rubrik obligatoriskt
Beskrivning obligatoriskt och max 5000 tecken
Kontaktuppgifter
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer och postort
Telefonnummer
E-postadress
Återkoppling
Ange vilket sätt du vill att vi kontaktar dig
E-post
Brev
Telefon
Ingen återkoppling
Skicka en kopia av meddelandet till angiven e-postadress
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00