goteborg.se
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
/ Om webbplatsen / Allmän handling, offentlig handling
Allmän handling, offentlig handling
Lyssna
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunernas och statens verksamhet. Om en handling förvaras hos en myndighet är det en allmän handling, men en allmän handling kan också vara sekretessbelagd.
Innehåll på denna sida
Offentlighetsprincipen
Allmän handling
Offentlig handling
Handlingar som kommer in via synpunktsformuläret
Handlingar som inte är offentliga
Beslut och överklagande
Diarium
Tietoa suomeksi/Information på finska
Kontakta stadsledningskontoret
Relaterad information
Offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda eller innehåller personuppgifter som enligt dataskyddsförordningen, eller lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning inte får visas. Offentliganställda har rätt att lämna uppgifter till utomstående om de inte begränsas av regler om tystnadsplikt.
Allmän handling
Play video on original page
En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet.  
Offentlig handling
En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar.
Handlingar som kommer in via synpunktsformuläret
Om du som medborgare skickar in en fråga via synpunktsformuläret registreras den som en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar som är offentliga är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete. 
Handlingar som inte är offentliga
Alla uppgifter är inte offentliga. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Det är myndigheten där uppgiften finns som fattar beslut om ifall en uppgift ska lämnas ut eller inte. Den som lämnar uppgifter till en myndighet måste normalt räkna med att dessa eller delar av dessa kan bli offentliga.
Beslut och överklagande
Om en handling inte lämnas ut har den som begärt ut handlingen rätt till ett överklagbart beslut från myndigheten. Beslutet kan överklagas till kammarrätten.
Diarium
Vissa handlingar registreras i förvaltningarnas diarium medan andra handlingar kan hållas ordnade på annat sätt. Under öppettider kan du alltid vända dig till diariet om du behöver hjälp med att hitta en viss handling och du kan alltid skicka e-post. Tänk på att det inte finns något gemensamt diarium för Göteborgs Stad, utan varje förvaltning har sitt eget diarium.
Önskar du komma i kontakt med förvaltningarnas diarier måste du kontakta respektive förvaltning genom de kontaktuppgifter som finns här på goteborg.se.
Tietoa suomeksi/Information på finska
Yleinen asiakirja, julkinen asiakirja.
Kontakta stadsledningskontoret
Har du frågor om allmän handling, offentlig handling så kan du kontakta stadsledningskontoret.
Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Gustaf Adolfs Torg 4a
Öppettider
mån-fre 8-16.30
Postadress
Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg
Mejla oss
stadsledningskontoret@​stadshuset.goteborg.se
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt
Namn (obligatoriskt)
Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken. (obligatoriskt)
Så behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter
Relaterad information
Så kan du påverka
Whistleblowerfunktion
Meddelarfrihet
Sök politiker
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00