goteborg.se
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
/ Om webbplatsen / E-tjänster och blanketter / Om e-tjänster
Om e-tjänster
Lyssna
E-tjänster är en service som du kan använda för att uträtta olika ärenden via webben eller andra elektroniska kanaler som mobiltelefon eller läsplatta. Ibland kallas det självservice.
Innehåll på denna sida
E-tjänster är självservice
Vissa tjänster kräver inloggning
Mina sidor
Kontakta Göteborgs Stad
E-tjänster är självservice
Självservice ska fungera när som helst på dygnet och är oberoende av kontorstider och telefontider. Den enklaste typen av självservice är ett elektroniskt formulär som du kan fylla i och skicka in direkt.
Exempel på självservice är att anmäla ditt barn till förskola eller kulturskola, beställa parkeringstillstånd, boka tid för vigsel eller få information om byggplaner i Göteborg.
Lista över Göteborgs Stads självservice
Vissa tjänster kräver inloggning
Beroende på vilken typ av information en självservice hanterar kan du behöva logga in innan man kan starta ett ärende. Dels av säkerhetsskäl och dels för att göra det enklare att fylla i formulären, skicka det och följa upp hur ärendet behandlas.
För att logga in på en självservice i Göteborgs Stad behöver du ha en e-legitimation eller Bank-ID. Det handlar om samma identifieringsbevis som krävs när du hanterar bankärenden på webben.
Du hittar detaljerad information om e-legitimation under inloggning.
Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter.
Mina sidor
Vissa av Göteborgs Stads e-tjänster kan du se samlat om du loggar in på det vi kallar "Mina sidor".
Där kan du till exempel se en del av de tjänster du skapat som inloggad. Det kan vara dina vatten- och avfallstjänster, boendeparkering eller tjänster kring din båtplats. Har du ekonomiskt bistånd kan du se dina socialtjänstärenden på "Mina sidor".
För att komma till dina "Mina sidor" behöver du logga in på goteborg.se. Du kan också komma dit från själva e-tjänsten. 
Kontakta Göteborgs Stad
Har du synpunkter eller frågor kring e-tjänster (självservice) kan du kontakta e-tjänstutveckling i Göteborgs Stad
Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Telefontider
Måndag: 8–16.30 Tisdag: 8–18 Onsdag-fredag: 8–16.30. Stängt helgdagar.
Besöksadress
Ekelundsgatan 1
Öppettider
Mån-fre kl. 8.30-16.30
Postadress
Göteborgs Stad
404 82 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Mejla oss
goteborg@goteborg.se
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt
Namn (obligatoriskt)
Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken. (obligatoriskt)
Så behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00