goteborg.se
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
/ Om webbplatsen / Information på fler språk
Information på fler språk
Lyssna
På goteborg.se skriver vi i huvudsak på svenska men ibland finns det information översatt till andra språk. Det beror på att verksamheter i kommunen ibland behöver rikta sig speciellt till en målgrupp och då på det språket. All information ska vara vårdad, enkel och begriplig. Det är klarspråk.
Innehåll på denna sida
Information på andra språk än svenska
Översättning i webbläsaren
Utökad information på finska
Teckenspråk
Kontakta Göteborgs Stad
Information på andra språk än svenska
Språklagen säger att svenska är huvudspråket i Sverige. Myndigheter är inte skyldiga att skriva på andra språk än svenska. I de fall det finns översättningar till andra språk än svenska på goteborg.se ska det gå att motivera varför informationen då översatts till just det språket och inte ett annat. 
Texterna på goteborg.se ska vara enkla och begripliga. Det gäller även de texter som finns översatta till andra språk än svenska. Då blir texterna lättare att förstå för alla och översättningarna blir också bättre.
Om du kontaktar oss via telefon kan du få information och vägledning på flera språk. 
Översättning i webbläsaren
Många webbläsare har egna översättningsfunktioner som du kan använda för att översätta svenska till ett annat språk. Det finns också andra webbplatser som erbjuder direktöversättning. De kan inte ersätta professionella översättningar, men kan vara fullt tillräckliga för att övergripande förstå innehållet. Varken Göteborgs Stad eller någon enhet inom stadens förvaltning kan ta ansvar för riktigheten i en sådan översättning.
Utökad information på finska
Sverigefinnar är den största av våra nationella minoriteter i Göteborg och i hela landet. I Göteborg har gruppen ett väl utvecklat föreningsliv. Här finns även sedan lång tid många tjänster på finska, som förskola, skola och äldreboende. Göteborgs Stad är sedan den 1 februari 2011 finskt förvaltningsområde, som innebär att sverigefinnar får större möjlighet att använda finska i sina kontakter med kommunen. De ska också ha rätt att få tillgång till förskola och äldreomsorg på sitt språk. Därför är en del av stadens information på webbplatsen översatt till finska. Urvalet av information är baserat på en enkät till finsktalande i Göteborg om vilken information som de önskar på webben.
Information om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Teckenspråk
Många döva och hörselskadade har svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk och svenska som andraspråk, därför finns filmad information på teckenspråk.
Vägledning och information på teckenspråk
Behöver du vägledning och information på teckenspråk så finns teckenspråksforum. Där kan du få personlig hjälp på teckenspråk. Det kan vara hjälp i kontakt med myndigheter och företag, hjälp att förstå och fylla i blanketter (översättning från text till teckenspråk) och hjälp att skriva korrekt svenska (översättning från teckenspråk till text).
Kontakta Teckenspråksforum
Kontakta Göteborgs Stad
Har du synpunkter eller frågor kring information på fler språk kan du kontakta Göteborgs Stad
Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Telefontider
Mån-fre kl. 7-18. Stängt helgdagar.
Besöksadress
Ekelundsgatan 1
Öppettider
Mån-fre kl. 8.30-16.30
Postadress
Göteborgs Stad
404 82 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Mejla oss
goteborg@goteborg.se
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt
Namn (obligatoriskt)
Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken. (obligatoriskt)
Så behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00