goteborg.se
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
/ Om webbplatsen / Lyssna på goteborg.se
Lyssna på goteborg.se
Lyssna
Du kan få information på webbplatsen uppläst för dig på svenska och flera andra språk, genom att klicka på lyssnaknappen. Du behöver inte själv installera något program på datorn för att kunna lyssna.
Innehåll på denna sida
Klicka på lyssnaknappen för att få texten på sidan uppläst
Det går att få texten uppläst på flera olika språk
Tryck på frågetecknet i spelaren för hjälp
Kontakta Göteborgs Stad
Du kan enkelt följa med i uppläsningen, då verktyget markerar var på sidan den läser. Det kan vara en hjälp för dig med dyslexi och för dig som lättare förstår talad än skriven svenska.
Klicka på lyssnaknappen för att få texten på sidan uppläst
Lyssnafunktionen läser upp text på sidor och i pdf-filer. Du kan förstora texten och välja att skärma av text för att hålla fokus på det du läser. Du kan också spara uppläst tal som ljudfil.
Om du bara vill lyssna på en del av texten på en sida, så kan du markera texten först och sedan trycka på lyssnaknappen. Då läses bara den markerade texten upp.
Det går att få texten uppläst på flera olika språk
Det går att få texten uppläst på flera olika språk: svenska, arabiska, engelska, finska, franska, grekiska, holländska, italienska, japanska, kinesiska (mandarin), koreanska, norska (bokmål), spanska, svenska, turkiska och tyska.
Tryck på frågetecknet i spelaren för hjälp
Det finns ett hjälpavsnitt som förklarar alla funktioner, tryck på frågetecknet i spelaren för att öppna det.
Lyssnafunktionen är gratis och du behöver inte ladda ner några särskilda program för att använda den.
Kontakta Göteborgs Stad
Har du synpunkter eller frågor kring att lyssna på goteborg.se så kan du kontakta Göteborgs Stad.
Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Telefontider
Mån-fre kl. 7-18. Stängt helgdagar.
Besöksadress
Ekelundsgatan 1
Öppettider
Mån-fre kl. 8.30-16.30
Postadress
Göteborgs Stad
404 82 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Mejla oss
goteborg@goteborg.se
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt
Namn (obligatoriskt)
Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken. (obligatoriskt)
Så behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Göteborgs Stad genomför en undersökning för att med hjälp av dina åsikter kunna förbättra webbplatsen goteborg.se.
Undersökningen tar cirka 5 minuter att fylla i.
Ta mig till undersökningen