goteborg.se
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
/ Om webbplatsen / Information om fysisk tillgänglighet
Information om fysisk tillgänglighet
Lyssna
På webbplatsen finns information om hur tillgängligheten är i många av stadens publika lokaler och på offentliga platser, till exempel skolor, bibliotek och simhallar.

Gul TD-symbol visar tillgängligheten
När du ser den gula TD-symbolen betyder det att att det finns information om den fysiska tillgängligheten för respektive verksamhet, till exempel om hur lokalerna är utformade och om det finns hiss eller ramper.
Utifrån den informationen kan du själv bedöma hur väl lokalerna funkar för dig.  
Allt fler publika lokaler och offentliga platser kommer att få information om tillgängligheten.
Göteborgs Stads arbete med tillgänglighet
Hitta tillgänglighetsinformation
Ett enkelt sätt att få veta om det finns tillgänglighetsinformation om en lokal är att du skriver in namnet på verksamheten i sökrutan. Sök till exempel på Guldhedens bibliotek. Öppna sidan för biblioteket och klicka på länken tillgänglighetsinformation bredvid den gula TD-symbolen.
Det finns också särskild information om tillgängligheten för stadens badplatser och lekplatser:
Tillgänglighet på badplatser
Tillgänglighet på lekplatser
Kontakta Göteborgs Stad
Har du synpunkter eller frågor kring tillgänglighetsinformation så kan du kontakta Göteborgs Stad.
Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Telefontider
Mån-fre kl. 7-18. Stängt helgdagar.
Besöksadress
Ekelundsgatan 1
Öppettider
Mån-fre kl. 8.30-16.30
Postadress
Göteborgs Stad
404 82 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Mejla oss
goteborg@goteborg.se
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt
Namn (obligatoriskt)
Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken. (obligatoriskt)
Så behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00