goteborg.se
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
/ Om webbplatsen / Tillgänglighetsredogörelser / Tillgänglighetsredogörelse goteborg.se
Tillgänglighetsredogörelse goteborg.se
Lyssna
Här finns tillgänglighetsredogörelse för goteborg.se och information om vad digital tillgänglighet är. Kontakta Göteborgs Stad om du upptäcker brister i tillgängligheten på goteborg.se.
Innehåll på denna sida
Vad är digital tillgänglighet?
Tillgänglighetsredogörelse för goteborg.se
Om du har synpunkter på tillgängligheten
Kontakta Göteborgs Stad
Vad är digital tillgänglighet?
Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
För goteborg.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.
Tillgänglighetsredogörelse för goteborg.se
Göteborgs Stad är ansvarig för goteborg.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.
Hur tillgänglig är goteborg.se?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.
Allmänna brister
För dig som använder skärmläsare
Externa tjänster
När det gäller externa tjänster som vi hänvisar till från goteborg.se, t ex bibliotekens tjänster för att låna digitalt, så hänvisar vi till tillgänglighetsredogörelserna på respektive tjänsts webbplats.
Så har vi testat tillgängligheten
Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.
Denna tillgänglighetsredogörelse publicerades den 4 mars 2020 och uppdaterades senast den 28 oktober 2021.
Om du har synpunkter på tillgängligheten
Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att goteborg.se inte uppfyller lagens krav.
Lämna dina synpunkter till Göteborgs Stad
Här kan du lämna dina synpunkter på tillgängligheten på goteborg.se
Kontakta tillsynsmyndigheten
Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.
Kontakta Göteborgs Stad
Har du synpunkter eller frågor om digital tillgänglighet på goteborg.se?
Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Telefontider
Måndag: 8–16.30 Tisdag: 8–18 Onsdag-fredag: 8–16.30. Stängt helgdagar.
Besöksadress
Ekelundsgatan 1
Öppettider
Mån-fre kl. 8.30-16.30
Postadress
Göteborgs Stad
404 82 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Mejla oss
goteborg@goteborg.se
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt
Namn (obligatoriskt)
Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken. (obligatoriskt)
Så behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00