goteborg.se
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
/ Avfall och återvinning / Sophämtning / Ägare av flerbostadshus och bostadsrättsföreningar
Ägare av flerbostadshus och bostadsrättsföreningar
Den här informationen är till för dig som äger eller förvaltar flerbostadshus och bostadsrätter. Här beställer du hämtning av avfall och kan läsa om avfallstaxor, hur avfallet hämtas vid helgdagar, hur du skapar bra arbetsmiljö för din sophämtare, och mycket annat.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Beställ hämtning av avfall i flerbostadshus
Bygg bra avfallsrum
Öppna bytesrum
Avfallstaxa - flerbostadshus
Anmäla ägarbyte
Vem hämtar vad?
Förvara och lagra avfall
Det här är ditt ansvar
Anmäl utebliven hämtning
Ändrad sophämtning kring helgdagar
Avfall från verksamheten
Val av avfallsinsamlingssystem i flerbostadshus
Matavfallsguide för fastighetspersonal
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00