goteborg.se
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
/ Avfall och återvinning / Kretslopp och vattens kundservice / Felanmälan Kretslopp och vatten
Felanmälan Kretslopp och vatten
Lyssna
Vi ansvarar för att du har gott och hälsosamt vatten i kranen, effektiv hantering av avloppsvatten och miljömässig avfallshantering. Om du upptäckt en vattenläcka, har stopp i avloppet eller ditt avfall inte blir hämtat som vi kommit överens om kan du göra en felanmälan.
Innehåll på denna sida
Akut vattenläcka eller stopp i avloppet utanför din tomtgräns
Utebliven sophämtning
Skada på din egendom
Kontakta Kretslopp och vatten
Akut vattenläcka eller stopp i avloppet utanför din tomtgräns
Ring oss dygnet runt på telefon 031-368 27 00 (knappval 2). Mellan klockan 16.30 och 07.00 blir du kopplad till SOS Alarm.
Utebliven sophämtning
Ring oss på 031-368 27 00 eller mejla kundservice@​kretsloppochvatten.goteborg.se​. Vår kundservice har öppet måndag, tisdag, torsdag och fredag 07.00 - 16.00, onsdagar 09.00 - 16.00.
Skada på din egendom
Har du drabbats av källaröversvämning, stopp i avloppet eller annan skada som orsakats av vår vatten- och avloppsverksamhet kan du ha rätt till ersättning. Läs mer om skada på vatten och avlopp:
Anmäl skada vatten och avlopp
Kontakta Kretslopp och vatten
Välkommen att kontakta Kretslopp och vattens kundservice
Telefon
031-368 27 00
Telefontider
Helgfri måndag–tisdag och torsdag–fredag 7–16, onsdag 9–16. Du som är privatkund hos Kretslopp och vatten kan också se information om ditt abonnemang och göra vissa ärenden själv på https://goteborg.se/minasidor
Besöksadress
Gamlestadsvägen 317
Postadress
Box 123
424 23 Angered
Mejla oss
kundservice@​kretsloppochvatten.goteborg.se
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt
Namn (obligatoriskt)
Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken. (obligatoriskt)
Så behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00