goteborg.se
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
/ Avfall och återvinning / Kretslopp och vattens kundservice / Faktura och betalning - avfall, vatten och avlopp
Faktura och betalning - avfall, vatten och avlopp
Lyssna
Undrar du vad som händer om du inte betalar din faktura i tid och på vilka olika sätt kan du få din faktura? Eller kanske vad det är du betalar för och hur du ska göra när du flyttar? Dessa frågor och många fler får du svar på här.
Innehåll på denna sida
Förstå fakturan
Fakturaalternativ
Om du inte betalar
Om du betalat fel
Om du flyttar
Driftskostnader
Kontakta kretslopp och vatten

Förstå fakturan

Du betalar både en fast och en rörlig VA-avgift. Den rörliga delen beror på hur mycket vatten som förbrukas i fastigheten.
1a. Vatten och spillvatten (avlopp)
Här ser du hur stor den fasta avgiften är och vilken period fakturan gäller.
1b. Vattenmätare 
Här ser du hur mycket vatten du förbrukat under perioden (i exemplet ovan 83 kubikmeter), din mätarställning och vilket nummer din vattenmätare har.
För att din senaste vattenavläsning ska synas på fakturan behöver den vara registrerad hos Kretslopp och vatten senast den 25:e i månaden före fakturan kommer. Du kan själv lämna in din avläsning på vår hemsida
2. Dagvatten
En avgift för avledning och behandling av regn och smältvatten från din fastighet. Villakunder betalar en fast avgift.
3. Avfall
Här ser du hur stort kärl du har (140 l, 190 l eller 240 l) och hur ofta vi hämtar ditt avfall (var 14:e dag eller en gång i månaden). Du ser också hur mycket ditt avfall väger och om du betalar extra för dragvägen som renhållaren drar ditt kärl fram till sopbilen. Matavfallet hämtas varje vecka, för detta betalar du en fast avgift.
Vatten- och avloppstaxa
Avfallstaxa småhus (villa, radhus och fritidshus)
Avfallstaxa flerbostadshus och verksamheter
Fakturaalternativ
Du kan betala din faktura på olika sätt. Gör du inget val får du fakturan i pappersform, men ur miljösynpunkt rekommenderar vi dig att välja ett elektroniskt alternativ. Det sparar både papper och pengar. Alla våra fakturaalternativ är kostnadsfria.
Autogiro
E-faktura för privatpersoner och småföretagare
E-faktura för företagare
Du väljer hur ofta du vill ha din faktura
Fakturan från Kretslopp och vatten kommer varje halvår till privatpersoner och gäller ett halvårs förbrukning. Till företag och kommunala verksamheter kommer fakturan var tredje månad och gäller en kvartalsförbrukning. Du kan välja att få månadsfaktura eller kvartalsfaktura — kontakta vår kundservice om du vill ändra. Du behöver uppge ditt kundnummer när du ska ändra.
Du väljer om du vill ha allt på samma faktura eller två olika
Du kan välja om du vill få dina avgifter för avfall, vatten och avlopp på samma faktura eller en för avfall och en för vatten och avlopp. Kontakta vår kundservice om du vill ändra.
På "Mina sidor" finns uppgifter om din faktura. Du loggar in med ditt bank-id.
Fastighetsägaren står på abonnemanget även om det finns hyresgäster
Fastighetsägaren är alltid betalningsansvarig och måste stå på abonnemanget. Därför kan vi tyvärr inte registrera hyresgäster som fakturamottagare.
Som fastighetsägare är du enligt lagen om allmänna vattentjänster skyldig att betala brukningsavgifter för vatten och avlopp. Kretslopp och vatten fakturerar alltid VA-avgifterna till den lagfarne ägaren till fastigheten. Fastighetsägaren är även ansvarig för avfallsabonnemanget.
För företag och bostadsrättsföreningar kan vi registrera hyresgäster som fakturamottagare. Men skulle fakturan inte betalas av hyresgästen kommer du som fastighetsägare att få betala den, och stå som mottagare på de fakturor som följer.
Kreditfaktura
En kreditfaktura är en tillgodofaktura som inte ska betalas. En tillgodofaktura kan till exempel uppstå i samband att vattenmätaren läses av och det visar sig att man förbrukat mindre vatten än vad vi har beräknat på tidigare fakturor.
Om du inte betalar
Om du inte betalar fakturan följer Kretslopp och vatten nedanstående steg.
1. Påminnelse
Om du inte betalar din faktura i tid skickar vi ut en påminnelse. Den skickas ut sju arbetsdagar efter fakturans förfallodatum och du har två veckor på dig att betala den. Förfallodatum står på påminnelsefakturan. Dröjsmålsränta debiteras på separat faktura.
2. Inkasso
Om du trots påminnelse inte betalar inom utsatt tid skickas din faktura vidare till inkassobolaget Visma Collectors. Inkassobolaget skickar ut en faktura med inkassoavgift samt ränta och skuld. Betalning ska vara inkassobolaget tillhanda tio dagar efter att fakturan skickats ut. Inkommer ingen betalning gör Visma Collectors en värdering av din betalningsförmåga och anpassar sin indrivningsteknik efter resultatet. Om du har fått ett inkassokrav är det till Visma Collectors du ska betala, eftersom skulden har flyttats över till dem.
3. Kronofogden
Om du inte betalar din skuld till inkassobolaget kan skulden skickas vidare till Kronofogden. Det kan leda till att du får en betalningsanmärkning.
4. Varning om vattenavstängning
Är din faktura obetald och skickad till inkassot löper du risk att få ditt vatten avstängt. Vi skickar ut ett första brev med varning om vattenavstängning tillsammans med kopior på de obetalda fakturorna. Betalning ska ske inom fyra veckor. Är fakturan fortsatt obetald skickas ett andra brev med datum för avstängning. Pengarna måste vara oss tillhanda dagen innan vattenavstängningen ska ske.
5. Avstängning av vatten
Betalar du inte din skuld trots varning om vattenavstängning är vår sista åtgärd att stänga av ditt vatten. Har du fått ditt vatten avstängt tillkommer en avstängnings- och påkopplingsavgift på 1000 kronor. Du måste betala hela din skuld inklusive avstängnings- och påkopplingsavgiften för att få ditt vatten påkopplat igen. Efter att betalning av hela skulden bevisats genom kvitto eller kommit in till Kretslopp och vattens konto kan det ta upp till tre arbetsdagar innan vattnet kopplas på igen.
Kopplar någon annan än Kretslopp och vattens tekniker på vattnet får du betala en avgift för att olovligt ha öppnat vattnet. Då kan det hända att vi också gör en polisanmälan.
6. Avbetalningsplan
Om du inte kan betala eller om du fått en ovanligt hög faktura kan vi erbjuda en avbetalningsplan. Ränta på cirka åtta procent tas ut under tiden.
Om du betalat fel
Ibland blir det fel när man ska betala fakturan. Fingret kan slinka när man ska skriva OCR-numret, kanske säljer man en fastighet mitt i en faktureringsperiod. Här hittar du information om hur vi löser just ditt betalningsärende beroende på vad som har hänt.
Om du betalat för mycket
Om du har betalat för mycket på en faktura eller om du har betalat fakturan två gånger drar vi av beloppet på nästkommande faktura. Om du hellre vill att vi återbetalar beloppet kan du kontakta vår kundservice och anmäla ditt kontonummer så gör vi återbetalningen inom två veckor.
Om du betalat för lite
Om du betalar in ett för litet belopp på en faktura läggs betalningen in som en delbetalning. Eftersom fakturan inte är helbetald kommer en påminnelse skickas ut om inte resterande belopp betalas senast på förfallodagen.
Om du betalat fel 
Det är viktigt att du kontrollerar att OCR-numret du använder är korrekt, annars kommer dina pengar att hamna fel, din faktura registreras som obetald och du får en påminnelse. Om du då tar kontakt med Kretslopp och vatten spårar vi vart dina pengar tagit vägen, men ibland kan det ta tid att utreda. 
För att undvika att göra en felbetalning rekommenderar vi e-faktura för företagare, e-faktura för privatpersoner och småföretagare och autogiro.
Om din faktura är högre än vanligt
Ibland kommer en faktura från Kretslopp och vatten som är högre än vanligt. Oftast beror det på att du läst av vattenmätaren. Har du använt mer vatten än beräknat sedan förra avläsningen får du betala för den större mängden använt vatten. Har du använt mindre vatten än beräknat sedan förra avläsningen får du istället avdrag på fakturan.
Varje gång du gör en avläsning görs dels en avstämning bakåt i tiden om du använt mer eller mindre vatten än beräknat, och dels görs en ny beräknad dygnsförbrukning som ligger till grund för vad du betalar framöver.
Det kan också vara andra saker som gör att fakturan blir högre än vanligt. Hör av dig till vår kundservice om du undrar över något. 
För att du ska faktureras för din faktiska förbrukning är det viktigt att läsa av vattenmätaren regelbundet.
Läs av din vattenmätare
Om du flyttar
Du meddelar oss att du har flyttat från fastigheten genom att fylla i vår blankett för ägarbyte. När vi har behandlat uppgifterna i din blankett skickar vi dig en slutfaktura. Den korrigerar det du har betalat för lite eller för mycket fram till dagen för ägarbytet. Om fakturan är en tillgodofaktura och du inte har någon obetald faktura kommer det överskjutande beloppet att återbetalas till dig via en avi. 
Har du en obetald faktura går det bra att betala in mellanskillnaden. 
Om du köper eller säljer en fastighet
Om du köpt eller sålt en fastighet måste säljaren eller köparen anmäla detta till oss.
Anmäl ägarbyte av fastighet
Om du byter fakturaadress
Mejla den nya fakturaadressen till vår kundservice. Tänk på att ange ditt kundnummer eller personnummer/organisationsnummer.
Om du får faktura trots att du inte bor i huset eller har en obebyggd tomt
Det går inte att säga upp ett VA-abonnemang. Därför måste de fasta avgifterna alltid betalas, oavsett om vatten används eller inte. En fastighet som har tillgång till kommunalt vatten och/eller avlopp ingår i VA-kollektivet och enligt ”Lagen om allmänna vattentjänster” är ägaren till fastigheten skyldig att bidra till huvudmannens kostnader för VA-försörjningen i kommunen.
Om fastigheten blivit ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet och anläggningsavgiften är betald ska man även betala brukningsavgifter. Detta gäller även för obebyggd tomt. För obebyggd tomt faktureras endast fasta avgifter. 
Bor ingen i huset kan du höra av dig till oss så sänker vi din årsförbrukning till noll kubikmeter/år, vilket innebär att du endast blir fakturerad fasta avgifter. Tänk på att meddela oss om någon flyttar in i huset igen, så att vi kan höja årsförbrukningen.
Detta får du för din VA-avgift
Driftskostnader
Ibland behöver man veta driftskostnaderna på sin fastighet, till exempel inför en energideklaration i samband med försäljning av fastigheten. De uppgifter du behöver till energideklarationen är årskostnad och årsförbrukning. 
Vill du ha denna information är du välkommen att kontakta vår kundservice.
Kontakta kretslopp och vatten
Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta kretslopp och vattens kundservice.
Telefon
031-368 27 00
Telefontider
Helgfri måndag–tisdag och torsdag–fredag 7–16, onsdag 9–16. Du som är privatkund hos Kretslopp och vatten kan också se information om ditt abonnemang och göra vissa ärenden själv på https://goteborg.se/minasidor
Besöksadress
Gamlestadsvägen 317
Postadress
Box 123
424 23 Angered
Mejla oss
kundservice@​kretsloppochvatten.goteborg.se
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt
Namn (obligatoriskt)
Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken. (obligatoriskt)
Så behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00