goteborg.se
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
/ Avfall och återvinning / Kretslopp och vattens kundservice / Kretslopp och vattens blanketter
Kretslopp och vattens blanketter
Lyssna
Här hittar du blanketter som du kan ha nytta av när du beställer tjänster för vatten, avlopp och avfall av Kretslopp och vattens kundservice.
Anmälan om ändrad avfallshantering
Blankett för ändrad avfallstjänst
Anmälan om ägarbyte
Blankett för vilande abonnemang
Blankett RA9035 Glesare tömning av sluten tank eller slamavskiljare. Eget omhändertagande av slam eller material från fosforfälla
Tillstånd för enskild avloppsanläggning
Anmälan autogiro
Fullmakt för ÅVC-kort för företagare och verksamheter
Fullmakt för att hämta ÅVC-kort för privatpersoner (ta med ifylld blankett och lämna på återvinningscentralen när du hämtar ut kortet)
Skriv ut och fyll i blanketten. Skicka den sedan till den adress som står angiven på varje blankett.
Kontakta kretslopp och vatten
Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta kretslopp och vatten
Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Gamlestadsvägen 317
Öppettider
måndag-fredag 8–16.30.
Vår kundservice når du på 031-368 27 00 mån, tis, tors, fre 7–16, och ons 9–16.
Postadress
Box 123
424 23 Angered
Mejla oss
kretsloppochvatten@​kretsloppochvatten.goteborg.se
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt
Namn (obligatoriskt)
Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken. (obligatoriskt)
Så behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00