goteborg.se
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
Färdtjänst
Färdtjänst finns för dig som har svårt att resa på egen hand. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra, men i personbil, rullstolsbil, rullstolsbuss eller flexlinjebuss.
Boka färdtjänstresa
Färdtjänstansökan
Resa i annan kommun
Riksfärdtjänst
Andra typer av resor
Priser och betalning
Så fungerar färdtjänst
Frågor och svar om färdtjänst
Synpunkter och klagomål, färdtjänst
Hjälp att komma igång att resa med kollektivtrafiken
Julresa med färdtjänst
Aktuellt från serviceresor
Tidningen Färdskrivaren
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00
Startsidan