Jobba - Göteborgs Stad
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
Jobba
Varje dag gör över 55 000 medarbetare hållbara vardagar. Gör Göteborg med oss. Här finns ditt nya jobb.
Lediga jobb i Göteborgs Stad
Sommarjobb och semestervikariat
Jobba som timvikarie i Göteborgs Stad
Att arbeta i Göteborgs Stad
Praktik
Stöd till arbetssökande
Spontanansökan
Beställ tjänstgöringsintyg förskola
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00
Startsidan