goteborg.se
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
Kommun och politik
Här finns information om hur Göteborgs Stad är organiserad, både på politisk nivå och på förvaltnings- och bolagsnivå. Du hittar styrdokument och hur staden arbetar med olika frågor. Målet för alla verksamheter i Göteborgs Stad är att ge god service till dig som lever, verkar i och besöker staden.
Kommunens organisation
Anslagstavla
Handlingar och protokoll
Så kan du påverka
Kommunfakta
Styrande dokument
Hållbar stad - öppen för världen
Internationellt samarbete
Beslut, insyn och rättssäkerhet
Sök politiker
Säkerhet och beredskap
Diarium och arkiv
Kvalitetsutveckling
Val och folkomröstningar i Göteborg
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00
Startsidan