goteborg.se
Vi använder kakor för att anpassa innehållet, förbättra upplevelsen och analysera trafiken på webbplatsen. På goteborg.se har vi nödvändiga kakor, funktionella kakor och analyskakor.
Anpassa inställningar för kakor
/ Kommun och politik / Kommunens organisation / Förvaltningar
Förvaltningar
Den dagliga verksamheten utförs av stadens förvaltningar. Dessa leds av politiskt sammansatta nämnder och styrelser som har samma mandatfördelning proportionellt, som kommunfullmäktige.
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Demokrati och medborgarservice
Fastighetskontoret
Förskoleförvaltningen
Förvaltningen för funktionsstöd
Grundskoleförvaltningen
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Inköp och upphandling
Intraservice
Kretslopp och vatten
Kulturförvaltningen
Lokalförvaltningen
Miljöförvaltningen
Park- och naturförvaltningen
Regionarkivet
Socialförvaltningen Centrum
Socialförvaltningen Hisingen
Socialförvaltningen Sydväst
Socialförvaltningen Nordost
Stadsbyggnadskontoret
Stadsledningskontoret
Trafikkontoret
Utbildningsförvaltningen
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00