goteborg.se
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
/ Kommun och politik / Så kan du påverka / Har du ett bättre förslag? / Lämna förslag
Göteborgsförslaget
Har du en idé till politikerna om hur vardagslivet i Göteborg kan bli bättre? Lämna ditt förslag här. Du kan också kommentera och rösta på andras förslag. Förslag som får minst 200 röster kommer, efter att 90 dagar har gått, att tas upp av ansvarig nämnd och beslutet publiceras synligt för alla. Välkommen att lämna ditt Göteborgsförslag!
Göteborgsförslaget​Lämna förslagAktuellaUnder behandling​Beslutade​Arkiverade
Här kan du lämna ditt Göteborgsförslag. Förslaget ska handla om sådant som kommunen kan besluta om. Beskriv tydligt vad du vill ska hända och varför. Tänk på detta innan du lämnar ett förslag.
1. Logga in eller skapa ett konto där du fyller i dina kontaktuppgifter (logga alltid in i rutan nedan och inte via länken uppe till höger på sidan).
2. Skriv in ditt förslag i formuläret för Göteborgsförslaget nedan. Du kan bifoga bilder och länkar. Klicka på Förhandsgranska och sedan på Skicka. Du får då ett mejl som bekräftar att ditt förslag är inskickat.
3. Du får även ett mejl när ditt förslag har granskats och blir synligt på webbsidan. Det kan ta några dagar.
Så lägger du ett Göteborgsförslag
En kort instruktion i filmformat, om hur du gör för att lägga ett Göteborgsförslag. Filmen är framtagen av förvaltningen för konsument- och medborgarservice, för fri användning i Göteborgs Stad.


Kontakt: goteborgsforslaget@​goteborg.se
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00