goteborg.se
Vi använder nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera, funktionella kakor för vår Lyssnafunktion, för att styra informationsmeddelanden och för att spara inställningar vid uppspelning av filmer. Vi använder även statistikkakor för att mäta uppspelning av filmer på webbplatsen. Kakor vi använder och hur du kan hantera dem.
Social- och familjefrågor
I Göteborg vill vi att alla ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga ska få en god start i livet. Här hittar du information om vart du kan vända dig i olika problemsituationer och hur du kan ansöka om stöd.
Ekonomi och ekonomiskt bistånd
Stöd till familj, barn och ungdom
Akut hjälp, socialjour och hemlöshet
Invandring och integration
Missbruk, våld och brott
Anhöriga och frivilliga
Kontakta oss
Kontakta Göteborgs Stad
Felanmälan - gator, torg, parker
Lämna synpunkter
Följ oss i sociala medier
Om webbplatsen
Om webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
Hitta snabbt
Vattenläckor, elavbrott och andra störningar
Sök nämndhandlingar
Hitta politiker
Personalingången

goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.
Göteborgs Stads kontaktcenter:
031-365 00 00
Startsidan