Kaznenopravne sankcije
Pod kaznenopravne sankcije razumjevaju se sve državne mjere izrečene u kaznenom postupku počiniteljima kaznenog djela koja se sastoji u gubitku ili ograničenju njihova prava.
Hrvatski pravni sustav u načelu prihvaća dualističku konccepciju kaznenopravnih sankcija koja ih dijeli na kazne i sigurnosne mjere.
Kaznenopravne sankcije su: kazne, mjere upozorenja (sudska opomena i uvjetna osuda), sigurnosne mjere, odgojne mjere.
Kazneni zakon ne smatra sankcijama oduzimanje imovinske koristi, javno objavljivanje presude i pravne posljedice osude.
Pored sankcija postoje i reakcije na kazneno djelo koje nisu propisane zakonom - neformalne sankcije.
Zadnji put uređivano 7. srpnja 2014., u 11:33.
Wikipedija
Sadržaji se koriste u skladu s CC BY-SA 3.0 osim ako nije drukčije navedeno.
Zaštita privatnosti
Uvjeti uporabeKlasični prikaz
 Glavna stranica Slučajna stranica  U blizini  Prijavi se  Postavke  Donacije  Impresum  Odricanje od odgovornosti
PratiUredi