Hłowna strona
Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!
Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!
Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 13.774 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!
Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · Prawidła


Chceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!
Naš nastawk měsaca
Maćijowa wěža je wrotowa wěža z pózdnjeho 15. lětstotka při sewjerowuchodnym boku Budyskeho hrodu. Po Wołomuckim měrje lěta 1479, po kotrymž přińdźe Łužica pod nadknjejstwo madźarskeho krala Maćija Corvinusa, bu Budyski hród mjez 1483 a 1486 w jeho nadawku přez krajneho bohota w pózdnjogotiskim stilu přetwarjeny. Z tutoho časa pochadźa tež po kralu pomjenowana wěža z reliefom krala.

wjace  
Wobraz tydźenja

Powětrowy wobraz Wysokich Tatrow
Róčnicy w tutym měsacu
1. 12. 1950 Katolski Posoł a Pomhaj Bóh zaso wuńdźetej (70) • 2. 12. 1945 W Čěskej Lipje załoži so prěni serbski gymnazij (75) • 5. 12. 1960 Jan Haješ zemrěł (60) • 7. 12. 1950 Franc Šěn so narodźił (70) • 11. 12. 1995 Hana Wićazowa zemrěła (25) • 16. 12. 1840Jan Ćěsla so narodźił (180) • 18. 12. 1890Pawlina Krawcowa so narodźiła (130) • 29. 12. 1905 Jurij Łusčanski zemrěł (115)
Zajimawosće
Wědźeše ty hižo, zo …
  • je so prěni kruty puć do Błótowskeje wjeski Lědy(wobraz) hakle 1929 wotewrił?
  • Jan Jurij Temler hač do lěta 1559 posledni katolski farar w Hodźiju?
  • je woblubowany kupanski jězor Olba nastał z brunicoweje jamy?
  • Mišnjanske markhrabinstwo historiske jadro dźensnišeje Sakskeje?
  • Bermuda po njewotwisnosći Zjednoćenych statow najwažniše britiske stejišćo w zapadnej hemisferje?

Nowe strony  
Nowe zapisy
5.12.:​JohanngeorgenstadtDarmstadt 2.12.:Warnočanska generacija29.11.: Maja Nagelowa20.11.: Oberwiesenthal26.7.: Pismikowa keklija24.7.: Knježa z Kamjenca12.7.: Praski měr (1635)Neues Lausitzisches Magazin 7.7.: Hermann Knothe 16.6.: Marja Krawcec 6.5.: Pawoł Jenka 28.4.: Šćežka Ćišinskeho 17.3.: Třělany
Nowe strony  
Kategorije

Sotrowske projekty
MetaWiki
Wikisłownik
Commons
Wikidata
Wikispecies
Wikižórła
Lisćina wšech Wikimedia-projektow    
Što je hornjoserbšćina?
Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky
Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 20 000 lidí v oblasti Horní Lužice.
Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können
Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 20.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen. Zum Online-Sprachkurs für Anfänger geht es hier.
Information for those who do not speak Upper Sorbian
Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 20000 people in the SaxonianUpper Lusatia.
Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku
Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich​. Używa go około 20 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.
In anderen Sprachen, In other languages, ...
SerbšćinaHornjoserbšćinaDelnjoserbšćina    
Rěč
Historiju změnow tuteje strony pokazać.
Wikipedija
Wobsah pod CC BY-SA 3.0 k dispoziciji steji, jeli njeje so hinak podało.
Škit datow
Wužiwanske wuměnjenja

Klasiski napohlad
StartPřipadny W bliskosći Přizjewić Nastajenja DarićWo WikipedijiImpressum